Na tejto stránke nájdete stredoškolské, vysokoškolské a postgraduálne štúdiá. Máte možnosť vybrať si štúdium z ponuky rôznych škôl.

1. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

2. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

3. Aplikovaná chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

4. Ochrana a obnova životného prostredia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

5. MBA Management, organizácia a riadenie

Business Institut EDU a.s.
Bratislava

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

6. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

7. MBA Strategický management (online)

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

8. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

9. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

10. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

11. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

12. Politológia - Liberálne štúdiá

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o.
Bratislava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

13. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

14. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

15. Chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

16. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

17. MBA Management, organizace a řízení

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

18. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

19. MBA Strategický management

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

20. MBA Personální management

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA