super

Manažment regionálneho cestovného ruchu, Škola podnikania, Obchod a podnikanie - denné a diaľkové - 4-ročné

Súkromná stredná odborná škola HOST

Nezáväzne objednať

www.skolahost.sk Zobraziť ďalšie štúdia

denné, štvorročné

Bratislava

Profil absolventa

 • výkonný manažér v oblasti riadenia podnikov, verejných inštitúcií a ostatných aktivít pôsobiacich vo sfére cestovného ruchu, turizmu, ale i iných hospodárskych subjektov
 • nadobudnutie širokospektrálnych podnikatelských zručností, odborných znalostí a kompetencií, jazykových predpokladov odbornej komunikácie vo sfére manažmentu a marketingu podnikateľských subjektov

Uplatnenie absolventov

 • Absolvent študijného odboru má špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových poznatkov potrebných pre vykonávanie činností obchodno-podnikateľského charakteru
 • má odborné manažérske, jazykové, podnikateľské kompetencie v odbore, ktorého je absolventom
 • je pripravený na zodpovedajúce profesie v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách štátnej správy, kde sa vyžaduje schopnosť samostatnej praktickej činnosti s vyššou úrovňou teoretickej prípravy
 • absolvent študijného odboru ovláda systém ekonomických, právnych, sociálnych, ekologických, historicko-spoločenských a technologických noriem v oblasti daného profesionálneho uplatnenia
 • využíva zásady, princípy a postupy v odbore manažmentu a marketingu. Uplatňuje spoločenské a odborné komunikačné vedomosti a zručnosti v dvoch svetových jazykoch, v sociálnej komunikácii, ovláda hospodársku administratívu a informačné technológie v odbore. Má osvojené praktické zručnosti nevyhnutné pre prax v cestovnom ruchu.

Absolventi odboru môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole, najmä ekonomického, právneho a humanitného zamerania ako i na pomaturitnom štúdiu.

Organizácia štúdia

 1. Denné a diaľkové 4-ročné štúdium v odboroch:
 • obchod a podnikanie (odborné zameranie na cestovný ruch)
 • škola podnikania (odborné zameranie na cestovný ruch)
 • manažment regionálneho cestovného ruchu.
 1. Učebné plány: pozri www.skolahost.sk/študijné plány

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
4 roky
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
Maturitné vysvedčenie
Vyučovací jazyk
slovenský
Ďalšie informácie
 1. Škola sa nachádza v príjemnej časti hlavného mesta SR, v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Umiestnenie školy je výhodné z hľadiska dopravného spojenia aj pre mimobratislavských študentov.
 2. Deň otvorených dverí: každú stredu v čase 12.00–16.30 hod.
Prijímacia skúška
 • prihláška na štúdium
 • automaticky bude prijatý uchádzač, ktorý v testovaní žiakov ZŠ – Monitor 2010 z predmetu slovenský jazyk dosiahol výsledok 50% a viac
 • ostatní budú prijatí na základe osobného pohovoru s cieľom zistiť profesionálnu zanietenosť v odbore
Požiadavky na prijatie zahraničných študentov
- prihláška na štúdium - doklady o vzdelaní
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
3,20 € (Zápisné)
Cena (neplatca DPH)
96,26 €
Poznámka k cene
82,98 - externé diaľkové štúdium

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.skolahost.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Soňa Bočáková, Mgr., výkonná riaditeľka
tel: 02/43420980
mobil: 0903/737909
e-mail: zzabak@skolahost.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Riazanská 75, 831 03, Bratislava, Slovensko Bratislava III

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Súkromná stredná odborná škola HOST

Sídlo Riazanská 75, 83103, Bratislava III, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/43420980
Fax: 02/5465 13 67
E-mail: zzabak@skolahost.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Stredné odborné vzdelávanie maturitné, pomaturitné v odboroch:

 • Obchod a podnikanie
 • Škola podnikania
 • Manažment regionálneho cestovného ruchu
 • Hotelová akadémia
 • Cestovný ruch
 • Efektívny manažment

Rekvalifikačné kurzy – moduly:

 • Manažment a marketing podnikov cestovného ruchu
 • Manažment stravovacích a ubytovacích služieb
 • Vidiecky cestovný ruch a agroturistika
 • Kongresové služby
 • Annimačné služby

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Manažment regionálneho cestovného ruchu, Škola podnikania, Obchod a podnikanie - denné a diaľkové - 4-ročné", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-10862/manazment-regionalneho-cestovneho-ruchu-skola-podnikania-obchod-a-podnikanie-denne-a-dialkove-4-rocne-stvorrocne-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Manažment regionálneho cestovného ruchu, Škola podnikania, Obchod a podnikanie - denné a diaľkové - 4-ročné "https://www.studia.sk/d-10862/manazment-regionalneho-cestovneho-ruchu-skola-podnikania-obchod-a-podnikanie-denne-a-dialkove-4-rocne-stvorrocne-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora