top

Biotechnológie

denné štúdium

bakalárske štúdium

Trnava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent je schopný využívať biosystémy a GMO pri riešení problémov v rôznych odvetviach hospodárstva a pri biologizácii a ekologizácii technológií.

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia biotechnológií sú spôsobilí pokračovať na magisterskom resp. inžinierskom štúdiu. V praxi sa uplatnia na odborných pracoviskách v aplikovanom a základnom výskume, výrobe alebo službách súvisiacich so štúdiom, kde sú schopní vykonávať prípravu biologických systémov k technologickým účelom a samostatne riešiť dielčie operácie. Majú dostatok praktických skúseností a teoretických vedomostí potrebných k vykonávaniu laboratórnej kontroly a vyhodnocovaniu získaných údajov a komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu.

Organizácia štúdia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na www.ucm.sk/FPV sekcia Informácie o štúdiu na FPV

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
3 roky (6 semestrov)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
bakalár
Vyučovací jazyk
slovenský
Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Ubytovanie v ŠD UCM a zmluvných zariadeniach, kritériá sú na www.ucm.sk/FPV Stravovanie je možné s školskej jedálni UCM
Termín podania prihlášok
30.4.2022
Prijímacia skúška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pri určovaní bodového hodnotenia sa zohľadňuje: Celkový študijný priemer počas štúdia na strednej škole Výsledok maturitnej skúšky

Požiadavky na prijatie zahraničných študentov
Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
25 € (20,00 € poplatok za elektronickú prihlášku)

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
fpv.ucm.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Gabriela Jančovičová
tel: 033/5565316
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 917 01, Trnava, Slovensko Trnava

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Biotechnológie", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-15573/biotechnologie-studium-trnava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Biotechnológie "https://www.studia.sk/d-15573/biotechnologie-studium-trnava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora