top

Aplikovaná chémia

denné štúdium

magisterské štúdium

Trnava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent bude schopný tvorivo riešiť problémy interdisciplinárneho charakteru a v súčasných podmienkach techniky, vedy a informatizácie využívať a rozvíjať poznatky z oblastí aplikovanej chémie, biosystémov a biotechnológií v rôznych hospodárskych odvetviach, riadení a kontrole, vývoji a výskume

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia Aplikovaná chémia sa uplatnia hlavne ako výskumníci na pracoviskách v rámci základného a aplikovaného výskumu, ako pracovníci na chemických a iných príbuzných katedrách vysokých škôl a ako špecialisti analytici na servisných pracoviskách (štátne zdravotné ústavy, pracoviská skúmajúce kvalitu prírodného prostredia a pod.) Absolventi môžu pokračovať v ďalšom vzdelávaní v doktorandskom štúdiu.

Organizácia štúdia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na www.ucm.sk/FPV sekcia Informácie o štúdiu na FPV

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky (4 semestre)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
slovenský
Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Ubytovanie v ŠD UCM a zmluvných zariadeniach, kritériá sú na www.ucm.sk/FPV Stravovanie je možné v univerzitnej jedálni UCM
Termín podania prihlášok
15.8.2022
Prijímacia skúška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pri prijímaní na magisterské štúdium sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia.

Požiadavky na prijatie zahraničných študentov
Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
25 € (20,00€ poplatok za elektronickú prihlášku)

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
fpv.ucm.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Gabriela Jančovičová
tel: 033/5565316
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 917 01, Trnava, Slovensko Trnava

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Aplikovaná chémia ", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-15577/aplikovana-chemia-studium-trnava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Aplikovaná chémia "https://www.studia.sk/d-15577/aplikovana-chemia-studium-trnava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora