Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované štúdia organizátora IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o. alebo ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

Získanie profesijných kompetencií potrebných pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu telesná výchova pre ZŠ a SŠ.

Uplatnenie absolventov

Vyučovanie predmetu Telesná výchova v ZŠ (1.-9.ročník) a SŠ.

Organizácia štúdia

Rozširujúce štúdium realizuje v Žiline Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prebieha externou formou cez víkendy, čím chceme umožniť frekventantom aktívne sa zapájať do výučby a zosúladiť pracovné povinnosti so štúdiom. Predpokladaný začiatok štúdia: akademický rok 2018/2019.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky - 4 semestre
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Ďalšie informácie

Prednášky a skúšky sa realizujú v odborných učebniach IPV v Žiline a v telocvični, na atletickom areáli alebo plavárni. Poslucháči majú počas štúdia bezplatný prístup na internet. Do poznámky prosím uveďte Vaše ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prijímacia skúška

Prijímacie skúšky sa nerobia. Predpoklady pre zaradenie do štúdia:

  • zdraví uchádzači
  • ovládajúci základné pohybové činnosti atletiky, plávania, gymnastiky a športových hier
    • bez zdravotného obmedzenia, bez iného psychického obmedzenia v súvislosti so športovou činnosťou (strach z vody a pod.)

Kontaktné údaje

Kontakt
Mgr. Michal Langer
tel: 041/5621183
mobil: 0908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

Člen AIVD SR
Sídlo Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 / 5621 183; 0908 277 38
E-mail: ipv@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch učiteľstvo: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, Geografia, História, Telesná výchova, Psychológia, Primárne vzdelávanie, Predprimárne vzdelávanie, Občianska výchova. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa.

Referencie (naši top klienti)

  • Pedagogická fakulta UK v Bratislave
  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-25032/ucitelstvo-telesnej-vychovy-rozsirujuce-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium "https://www.studia.sk/d-25032/ucitelstvo-telesnej-vychovy-rozsirujuce-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Učiteľstvo biológie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. Učiteľstvo geografie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top