top

Molekulárna biológia

denné štúdium

doktorandské štúdium

Trnava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Študijný program podnecuje tvorivú činnosť absolventa v oblasti molekulárnej biológie, aplikovanej biológie ďalších biologických disciplín. Významné sú hlboké teoretické vedomosti, ako aj poznatky z metodiky vedy a spracovania vedeckých výsledkov. Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (angličtina), je schopný pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore. Absolvent študijného programu je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach biológie, ako aj v hraničných disciplínach, zviazaných s biologickými vedami, ako sú biochémia, farmaceutická a klinická chémia, laboratórna medicína a najmä moderné biotechnológie. Absolvent má ovládať vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach aplikovanej biológie a získať riešenia s využitím najmodernejších metód molekulrnej biológie a genetiky. Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe. Vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej, v klinickej biochémii, laboratórnej medicíne, v potravinárstve a inde. Má základné manažérske schopnosti zamerané na uplatňovanie aplikovanej biológie v praxi, dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných ekonomických, právnych a etických aspektoch. Na základe získaných vedomostí absolvent študijného programu je tiež spôsobilý vyučovať špecializované biologické predmety na vysokej škole.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
4 roky 8 semestrov
Interval štúdia
otvára sa raz ročne

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv, Cyrila a metodav Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2, 91701, Trnava, Slovensko Trnava

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Molekulárna biológia", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-256540/molekularna-biologia-studium-trnava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Molekulárna biológia "https://www.studia.sk/d-256540/molekularna-biologia-studium-trnava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora