top

Učiteľstvo výchovy k občianstvu

externé štúdium

kvalifikačne štúdium

Žilina

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent získa kvalifikačný predpoklad na výkon pedagogickej činnosti – Občianska náuka, Občianska výchova a Náuka o spoločnosti na základných a stredných školách.

Uplatnenie absolventov

Vyučovanie predmetu Občianska náuka a výchova a Náuka o spoločnosti na základných a stredných školách.

Organizácia štúdia

Ponuka bude zverejnená začiatkom roku 2019.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky - 4 semestre
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
slovenský
Termín podania prihlášok
1.1.1970

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
Mgr. Michal Langer
mobil: +421 908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

Člen AIVD SR
Sídlo Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0908 277 328
E-mail: ipv@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch učiteľstvo: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, Geografia, História, Telesná výchova, Psychológia, Primárne vzdelávanie, Predprimárne vzdelávanie, Občianska výchova. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa.

Referencie (naši top klienti)

  • Pedagogická fakulta UK v Bratislave
  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Učiteľstvo výchovy k občianstvu", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-262037/ucitelstvo-vychovy-k-obcianstvu-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Učiteľstvo výchovy k občianstvu "https://www.studia.sk/d-262037/ucitelstvo-vychovy-k-obcianstvu-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora