Právo a právní věda

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

Absolvent magisterského studijního programu Právo a právní věda najde široké uplatnění ve všech oborech, v nichž se předpokládá ucelené právnické vzdělání (soudnictví, veřejná správa, státní zastupitelství, advokacie, soukromý sektor atd.)

Organizácia štúdia

Výuka v magisterském studiu je celý týden, zpravidla každý den.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
5
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
Státní zkouška, diplomová práce
Vyučovací jazyk
čeština
Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Na co se můžu těšit kromě studia? Vysokoškolský život je smysluplný a zábavný životní styl, který přináší mnoho nových příležitostí. Dozvíte se, kde najdete počítačové centrum s internetem nonstop. Jak snadné je dostat se do Brna ze všech koutů republiky. A ještě jednodušší se pohybovat po Brně. Kam zajít na festival. Nebo na koncert. Je toho mnoho, stačí si vybrat.
Prijímacia skúška

Přijímací zkoušky

Povinnou součástí přijímacího řízení na Bc. a Mgr. studium na Právnické fakultě MU je Test studijních předpokladů (TSP), žádné jiné testy se nekonají. Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. V Testu studijních předpokladů budete odpovídat na 60 otázek v 6 subtestech – verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled. Na jejich zodpovězení máte 100 minut. Zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce. U každé otázky máte na výběr z 5 možností, z nichž je jen jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená 0 bodů.

Doporučená literatura pro TSP

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/ ) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/.

Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám.

Způsob vyhodnocení TSP

K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v písemné pozvánce k TSP. Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na základě počtu správných odpovědí v TSP a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat percentil maximálně 100 a minimálně téměř 0. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.

Požiadavky na prijatie zahraničných študentov
Studium je v češtině. Na Masarykově univerzitě studuje stále více zahraničních studentů. Univerzita chce zpřístupnit studium nadaným studentům a mladým vědcům také ze zahraničí, zvláště ze sousedních zemí.
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
600 Kč (Možno uhradit platební kartou online)
Cena (neplatca DPH)
bezplatne

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.law.muni.cz

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Radmila Tučková
tel: +420 549 49 5284
fax: +420 541 213 162
e-mail: radmila.tuckova@law.muni.cz

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Veveří 70, 61180, Brno, Česko

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Sídlo Veveří 70, 61180, Brno, Česko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.)
Fax: 541 213 162
E-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Současnou Právnickou fakultu Masarykovy univerzity je možné charakterizovat jako:
moderní, dynamickou fakultu, kde v centru zájmu je pedagogická činnost společně s vědeckým bádáním;
významné pedagogické pracoviště připravující na profesní dráhu studenty v řadě oborů. Centrem vzdělávání je výchova budoucích právníků s akcentem jak na získání širokého spektra znalostí či dovedností, tak na profilaci již v průběhu studia;
fakultu, která nabízí studentům v rámci povinných a povinně volitelných předmětů široké spektrum znalostí, a současně jako fakultu, která jako první v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností;
instituci, kde termín „výzkumná činnost“ a „vědecká bádání“ nezůstává jen prázdným pojmem;
fakultu realizující desítky kontaktů se zahraničními odborníky a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni;

Zoznam pobočiek

Názov mesto tel E-mail
Masarykova univerzita Brno 549 49 1111 info@muni.cz
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Brno
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno 549491911 info@fss.muni.cz
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.) Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Právo a právní věda", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-26965/pravo-a-pravni-veda-studium-brno

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Právo a právní věda "https://www.studia.sk/d-26965/pravo-a-pravni-veda-studium-brno". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.