top

Management v zdravotníctve

diaľkové štúdium

MBA štúdium

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Program MBA Management v zdravotníctve objasňuje študentom princípy fungovania zdravotníckych zariadení vrátane riadenia ich finančných aspektov, ľudských zdrojov, projektového plánovania aj právnej problematiky. Na základe absolvovania tohto programu bude študent schopný navrhnúť vlastný model zvýšenia efektivity fungovania zdravotníckeho zariadenia, jeho vhodnú organizačnú štruktúru, stratégiu a smerovanie, mechanizmy riadenia aj zaviesť vhodný kontrolný systém. Program management v zdravotníctve je navrhnutý špeciálne pre zástupcov stredného a vyššieho managementu pôsobiacich v prostredí zdravotníctva a zaoberajúcich sa tvorbou stratégie a hospodárením zdravotných inštitúcií všetkých foriem vlastníctva. Do programu sa môžu prihlásiť zástupcovia akýchkoľvek zariadení zdravotníckeho či sociálneho zamerania zo štátneho aj súkromného sektora. Je vhodný pre manažérov farmaceutických spoločností, kúpeľných zariadení, poisťovní a mnohých ďalších.

Organizácia štúdia

• K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu, ktorá sa obhajuje pred komisiou. • V každom semestri sa konajú dva semináre, kde sa študenti stretávajú s lektormi pre jednotlivé študijné moduly. Lektori tu študentov zoznámia s preberanou látkou jednotlivých modulov a s podmienkami ich absolvovania. • Prvý seminár sa koná vždy na začiatku štúdia a obsahuje úvodné informačné uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výklad za prvé dva moduly. V polovici prvého semestra sa potom koná druhý seminár, ktorý pokrýva zostávajúce tri moduly semestra. V druhom semestri prebiehajú tiež 2 semináre, kde v prvom je výklad za prvé tri moduly a v druhom za posledné dva. Študenti tak za celé štúdium absolvujú celkovo štyri semináre. • Výklad za jeden modul je v rozsahu troch vyučovacích hodín (3 x45 minút). • Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom. • Štúdium je ďalej realizované dištančnou formou – online komunikačnými prostriedkami (e-learning). Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný intranet. • V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, otázkou cez študentskú sekciu, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne. • Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminároch, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii. • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminároch povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná. • Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
1
Interval štúdia
otvára sa raz štvrťročne
Vyučovací jazyk
čeština
Termín podania prihlášok
1.1.1970
Prijímacia skúška

nie je

Poplatok za prijímacie skúšky
0 Kč (0 Kč bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
84 000 Kč
Cena s 21% DPH
101 640 Kč s DPH
Poznámka k cene
Platba v jednej splátke.

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

, Česko

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Cambridge Business School s.r.o.

Člen AIVD ČR
Sídlo V Jámě 1/699, 11000, Praha 1 - Nové Město, Česko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 222 212 895
E-mail: info@cambschool.cz

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Cambridge Business School je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného manažérskeho vzdelania v profesijných vzdelávacích programoch MBA, BBA a LL.M. Tie sú ideálnym riešením pre všetkých, ktorí chcú investovať do svojho osobného rozvoja a získať poznatky okamžite prenositeľné do praxe.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Management v zdravotníctve", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-278962/management-v-zdravotnictve-studium-praha-1

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Management v zdravotníctve "https://www.studia.sk/d-278962/management-v-zdravotnictve-studium-praha-1". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora