super

Aplikovaná informatika - denná forma štúdia

denné štúdium

bakalárske štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Po absolvovaní štúdia dokáže absolvent bez problémov reagovať a zvládať čoraz viac rastúce požiadavky a nároky vo sfére počítačov, technológií a informatiky. Absol analyzovať resp. implementovať informatické úlohy a prijímať adekvátne technické a odborné rozhodnutia. Oboznámia sa s profesiami programátorov, vývojárov web – aplikácií, testovačov aplikácií, správcov databáz, správcov aplikácií, asistentov vedúcich IT projektov, asistentov vedúcich podnikových IT oddelení. Okrem základných znalostí informatiky získava v bakalárskom odbore znalosti z ekonómie, manažmentu a poznatky o trhovej ekonomike a ich prepojení s praxou. Štúdium ti dá základ na neskoršie dopĺňanie znalostí, ktoré so sebou prináša vývoj v odbore aplikovanej informatiky.

Uplatnenie absolventov

Absolventi dokážu analyzovať resp. implementovať jednoduché informatické úlohy a prijímať jednoduché technické a odborné rozhodnutia. Hlavnými cieľovými profesiami, v ktorých sa môžu absolventi bakalárskeho štúdia úspešne uplatniť sú analytik–vývojár a analytik podnikových procesov a informačných systémov. Doplnkovými profesiami pre bakalárov sú profesie programátora, vývojára web-aplikácií, testeri aplikácií, správcovia databáz, správcovia aplikácii, asistenti vedúcich IT projektov, asistenti vedúcich podnikových IT oddelení. Manažérske uplatnenie nájdu bakalári najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
3 roky, 6 semestrov
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
Štátna skúška
Vyučovací jazyk
Slovenský
Ďalšie informácie

Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby – vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.

Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Bc.
Prijímacia skúška

Prijímacie konanie pozostáva z informatívneho ústného pohovoru.

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
20 €
Cena (neplatca DPH)
1 690 €
Poznámka k cene
Za jeden akademický rok štúdia, školne je možne platiť jednorazovo, 2 alebo 10 splátkach.

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
Ing. Daniela Šuláková
tel: + 421 2 6820 3639
e-mail: studijne.fi@paneurouni.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Tematínska 10, Bratislava, 851 05, Bratislava, Slovensko Bratislava II

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta informatiky PEVŠ

Sídlo Tematínska 10, 851 05, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421 2 68 203 605
E-mail: studijne.fi@paneurouni.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Fakulta informatiky s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií. Kladie dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe.

Fakulta informatiky ponúka:
Flexibilitu štúdia prispôsobenú aktuálnym potrebám trhu.
Prepojenie teórie a praxe s najmodernejšími informačnými a komunikačnými technológiami.
Možnosť súbežného štúdia informatiky so študijnými programami v odbore práva, ekonómie a masmédií.

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Paneurópska vysoká škola Bratislava 02/ 48 20 88 21 katarina.hodorova@uninova.sk
Centrum transferu poznatkov, PEVŠ Bratislava 02/ 6820 3627, 02/6820 3626 maria.lukacova@uninova.sk
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ Bratislava +421 2 68 203 608 dekanat.fep@paneurouni.com
Fakulta informatiky PEVŠ Bratislava +421 2 68 203 605 studijne.fi@paneurouni.com
Fakulta masmédií PEVŠ Bratislava +421 904 459 000 studijne.fm@paneurouni.com
Fakulta práva PEVŠ Bratislava +421 904 459 000 jana.zahorcakova@paneurouni.com
Fakulta psychológie PEVŠ Bratislava +421 904 459 000 studijne.fps@paneurouni.com

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Aplikovaná informatika - denná forma štúdia", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-28269/aplikovana-informatika-denna-forma-studia-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Aplikovaná informatika - denná forma štúdia "https://www.studia.sk/d-28269/aplikovana-informatika-denna-forma-studia-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora