Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti a dovednosti v daných oblastech. Profil absolventa je utvářen třemi skupinami předmětů. Jsou jimi předměty obecného základu umožňující obeznámení se základy právní teorie a základů stěžejních právních disciplin (státověda, ústavní právo, občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo, trestní právo a evropské právo) a předměty specializované (např. správní věda, správní právo v části obecné i zvláštní, finanční právo). Výše uvedené znalosti a dovednosti vedou ke zvýšené uplatnitelnosti absolventa v daných oblastech.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
4 semestry (2 roky)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
osvědčení nebo možnost přestupu do řádného studia s možností získat vysokoškolský titul
Vyučovací jazyk
český jazyk
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Masarykova univerzita
Termín podania prihlášok
15.8.2019
Prijímacia skúška

Test studijních předpokladů – více informací na: http://www.muni.cz/admission/tsp

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
200 Kč
Cena (neplatca DPH)
25 000 Kč
Poznámka k cene
cena za akademický rok pro bakalářský program, splatná ve dvou splátkách po jednotlivých semestrech. Pro mgr. program je cena stanovena na 60 000 Kč, pro navazující mgr. program pak 40 000 Kč.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.law.muni.cz

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr. Jana Lautrbachová
tel: (+420) 549 495 664
e-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Veveří 70, 611 80, Brno, Česko

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Sídlo Veveří 70, 61180, Brno, Česko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.)
Fax: 541 213 162
E-mail: Jana.Lautrbachova@law.muni.cz

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Současnou Právnickou fakultu Masarykovy univerzity je možné charakterizovat jako:
moderní, dynamickou fakultu, kde v centru zájmu je pedagogická činnost společně s vědeckým bádáním;
významné pedagogické pracoviště připravující na profesní dráhu studenty v řadě oborů. Centrem vzdělávání je výchova budoucích právníků s akcentem jak na získání širokého spektra znalostí či dovedností, tak na profilaci již v průběhu studia;
fakultu, která nabízí studentům v rámci povinných a povinně volitelných předmětů široké spektrum znalostí, a současně jako fakultu, která jako první v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností;
instituci, kde termín „výzkumná činnost“ a „vědecká bádání“ nezůstává jen prázdným pojmem;
fakultu realizující desítky kontaktů se zahraničními odborníky a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni;

Zoznam pobočiek

Názov mesto tel E-mail
Masarykova univerzita Brno 549 49 1111 info@muni.cz
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Brno
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Brno
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno 549491911 info@fss.muni.cz
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 549 49 3324 (Mgr.), 549 49 6579 (Bc.) Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-33397/pravo-dalsi-programy-celozivotniho-vzdelavani-kurzy-a-seminare-studium-brno

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře "https://www.studia.sk/d-33397/pravo-dalsi-programy-celozivotniho-vzdelavani-kurzy-a-seminare-studium-brno". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.