super

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium

externé štúdium

kvalifikačne štúdium

Žilina

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Rozšírenie aprobácie o predmet Anglický jazyk a literatúra.

Uplatnenie absolventov

Vyučovanie predmetu Anglický jazyk na základných školách a stredných školách.

Organizácia štúdia

Ponuka bude zverejnená začiatkom roku 2019.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky (4 semestre)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
Anglický jazyk
Ďalšie informácie
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Pedagogická fakulta Univerzity Komesnkého v Bratislave
Termín podania prihlášok
1.1.1970
Prijímacia skúška

Prijímacie konanie pozostáva z písomnej skúšky zameranej na overenie stupňa jazykových vedomostí.

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
Mgr. Michal Langer
mobil: +421 908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

Člen AIVD SR
Sídlo Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0908 277 328
E-mail: ipv@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch učiteľstvo: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, Geografia, História, Telesná výchova, Psychológia, Primárne vzdelávanie, Predprimárne vzdelávanie, Občianska výchova. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa.

Referencie (naši top klienti)

  • Pedagogická fakulta UK v Bratislave
  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium ", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-35787/ucitelstvo-anglickeho-jazyka-a-literatury-rozsirujuce-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium "https://www.studia.sk/d-35787/ucitelstvo-anglickeho-jazyka-a-literatury-rozsirujuce-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora