top

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium

externé štúdium

kvalifikačne štúdium

Žilina

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Rozšírenie aprobácie o predmet Anglický jazyk a literatúra.

Uplatnenie absolventov

Vyučovanie predmetu Anglický jazyk v základných školách a stredných školách.

Organizácia štúdia

Predpokladaný začiatok štúdia: akademický rok 2017/2018. Jednoodborové rozširujúce štúdium realizuje v Žiline Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium je určené absolventom VŠ učiteľského zamerania a realizuje sa externou formou. Za jeden semester absolvujú účastníci dve sústredenia (pondelok až piatok). Absolventi neučiteľských VŠ musia doložiť VŠ diplom a vysvedčenie DPŠ.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky (4 semestre)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
Anglický jazyk
Ďalšie informácie

Prednášky a skúšky sa realizujú v odborných učebniach Inštitútu. Poslucháči majú možnosť zakúpenia si učebníc. Počas štúdia majú poslucháči k dispozícii bezplatný prístup na internet. Do poznámky prosím uveďte Vaše ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Pedagogická fakulta Univerzity Komesnkého v Bratislave
Termín podania prihlášok
30.4.2017
Prijímacia skúška

Prijímacie konanie pozostáva z písomnej skúšky zameranej na overenie stupňa jazykových vedomostí.

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
Mgr. Michal Langer
tel: 041/5621183
mobil: 0908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Inštitút priemyselnej výchovy

Člen AIVD SR
Sídlo Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 / 5621 183
E-mail: ipv@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Rozširujúce, inovačné , aktualizačné a špecializačné štúdia špeciálnej pedagogiky pre učiteľov,vychovávateľov a majstrov OV. Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, História, Telesná výchova, Psychológia, a iné. Doplňujúce pedagogické štúdium. Rekvalifikačné štúdiá: Základy práce na počítači Jazykové kurzy angličtiny pre všetky stupne pokročilosti pre individuálnych zamestnancov a firmy. Prípravné kurzy v rôznych odboroch.

Referencie (naši top klienti)

  • Pedagogická fakulta UK Bratislava
  • Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
  • Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica
  • Centrum celoživotného vzdelávania pri Univerzite Mateja Bela Banská Bystrica
  • Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
  • Dubnický technologický inštitút

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium ", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-35787/ucitelstvo-anglickeho-jazyka-a-literatury-rozsirujuce-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium "https://www.studia.sk/d-35787/ucitelstvo-anglickeho-jazyka-a-literatury-rozsirujuce-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora