top

PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA

externé štúdium

kvalifikačne štúdium

Žilina

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Už niekoľko rokov spájame úspešných podnikateľov, aby boli ich firmy úspešné. Spoločné stretnutia zameriavame na riešenie konkrétnych problémov, projektov, diskusie s osobnosťami a individuálny kaučing. Účastníci štúdia riešia vlastné nápady v oblasti inovácií, obchodu, organizácie, procesov, financií, právnych aspektov podnikania, marketingu či rozvoja podnikovej kultúry.

Štúdium si prispôsobuje každý účastník svojim individuálnym potrebám.

Povinné moduly pokrývajú nasledovné oblasti:

 • Podnikanie a podnikateľské modely, 2 dni
 • Zákazníci a príležitosti na trhu, 2 dni
 • Vedenie seba a druhých, 2 dni
 • Organizácia podniku, 2 dni
 • Podniková ekonomika, 2 dni
 • Právne minimum podnikateľa, 2 dni
 • Obchod a marketing, 2 dni
 • Inovácie, 2 dni
 • Manažment zmeny, 2 dni
 • Podniková kultúra, 2 dni
 • Rozvoj ľudí, 2 dni

Doplnkový program v rozsahu ďalších 16 dní nad rámec povinných modulov štúdia. Účastníci štúdia majú možnosť zúčastniť sa ďalších vybraných seminárov, konferencií a stretnutí s významnými podnikateľmi zo Slovenska a Českej republiky (napr. konferencia Podnikatelia, spojte sa!, Akadémia inovácií, individuálny program).

Pri bilancovaní pridanej hodnoty účastníci sami definovali predovšetkým nasledovné prínosy:

 • Poznanie najnovších trendov v novom svete podnikania a praktické zvládnutie nových a jednoduchých prístupov k podnikaniu, ktoré sa väčšinou nevyučujú na manažérskych a podnikateľských školách, ale sú veľmi účinné v podnikateľskej praxi.
 • Riešenie vlastných problémov spojené s individuálnymi konzultáciami a zameraním štúdia, ktoré si môže každý nastaviť podľa svojich potrieb.
 • Spoznanie zaujímavých ľudí z podnikateľského prostredia.
 • Sieťovanie a spolupráca s inými firmami a inšpirácie s úspešných podnikov na Slovensku a v Českej republike.
 • Merateľné zlepšenie výsledkov svojho vlastného biznisu v priebehu štúdia.

Uplatnenie absolventov

 • Majiteľ firmy, ktorý ju chce posunúť na vyššiu úroveň v oblasti obchodu, inovácií, organizácie a vedenia ľudí.
 • Nástupca, ktorý sa pripravuje na prebratie vedenia firmy.
 • Začínajúci podnikateľ, ktorý si chce počas štúdia vytvoriť kvalitne fungujúcu firmu.
 • Manažér v korporácii, ktorý chce rozvinúť svoje podnikanie a inovácie vo svojej spoločnosti.
 • Každý človek, ktorý chce rozvíjať svoj talent a hľadať svoju vlastnú cestu.

Organizácia štúdia

1. Podnikanie a podnikateľské modely, 2 dni

22. – 23. 11. 2018

 • Aké sú kľúčové trendy transformácie podnikateľského sveta a ako sa na ne pripraviť?
 • Ako vytvoriť konkurenčne schopný podnikateľský model?
 • Aké sú základné princípy úspešného podnikania?
 • Ako merať úspech v podnikaní?
 • Ako hľadať svoju vlastnú podnikateľskú cestu?
 • Aké úspešné podnikateľské modely sa presadili vo svete a u nás?
 • Ako pracovať s podnikateľským modelom v meniacom sa prostredí?

2. Zákazníci a príležitosti na trhu, 2 dni

 • Ako analyzovať trh, zákazníkov a nezákazníkov?
 • Ako objavovať a vyhodnocovať príležitosti na trhu?
 • Aké sú potreby a zdroje zákazníkov a ako sa k nim dostať?
 • Ako vytvoriť nový trh?
 • Ako systematicky pracovať s príležitosťami a hrozbami na trhu?
 • Ako to robia iní a ako to chcem robiť ja?

3. Vedenie seba a druhých, 2 dni

 • Aký som, čo viem a čo ma baví?
 • Čo chcem svojim životom a podnikaním povedať?
 • Aké mám hodnoty a ciele?
 • Ako byť úspešný a šťastný v turbulentnom svete?
 • Kde hľadať motiváciu?
 • Ako viesť seba a druhých?
 • Aký je môj osobný podnikateľský model a akčný plán?

4. Organizácia podniku, 2 dni

 • Čo je to organizácia a štruktúra podniku?
 • Ako nastaviť procesy?
 • Ako merať a riadiť ich výkonnosť?
 • Ako štandardizovať opakované činnosti?
 • Ako dlhodobo zvyšovať výkonnosť podniku?
 • Ako plánovať a riadiť činnosti v podniku?
 • Ako vytvoriť svoj vlastný a funkčný systém efektívnej organizácie podniku?

5. Podniková ekonomika, 2 dni

 • Aké ekonomické ukazovatele sú vhodné pre môj podnik?
 • Ako merať ekonomické zdravie firmy?
 • Ako vytvoriť správnu kalkuláciu a stanoviť cenu?
 • Ako spočítať návratnosť investície v meniacom sa prostredí?
 • Aké ukazovatele sledovať vo výkazoch?
 • Ako správne riadiť tok peňazí v podniku?
 • Kde a ako získavať finančné zdroje na svoje podnikanie?

6. Právne minimum podnikateľa, 2 dni

 • Aké sú právne riziká v podnikaní a na čo si treba dávať pozor?
 • Ako dostať späť svoje pohľadávky?
 • Ako sa chrániť pred veriteľmi?
 • Ako si ochrániť svoje duševné vlastníctvo a nápady?
 • Ako postupovať pri konkurze alebo reštrukturalizácii firmy?
 • Aké sú hlavné pravidlá pracovného práva?
 • Ako vyriešiť moje špecifické právne problémy v podnikaní?

7. Obchod a marketing, 2 dni

 • Ako vybudovať aktívny obchod?
 • Ako pripraviť a viesť obchodnú komunikáciu a jednania?
 • Ako robiť účinný marketing a reklamu?
 • Ako využiť internetové a ďalšie nové technológie v obchode?
 • Ako účinne komunikovať so zákazníkmi?
 • Ako prenikať na zahraničné trhy?

8. Inovácie, 2 dni

 • Ako vytvárať výnimočné riešenia pre zákazníka cez inovácie?
 • Ako sa odlišovať od konkurentov?
 • Ako vytvoriť produkty a služby, ktoré nemajú konkurenciu?
 • Ako konkurovať výnimočnými procesmi a podnikateľskými modelmi?
 • Kde hľadať inšpirácie pre nové a netradičné riešenia?
 • Ako vytvoriť v podniku inovačnú kultúru?

9. Manažment zmeny, 2 dni

 • Ako pripraviť a riadiť zmeny v podniku?
 • Ako organizovať a viesť projekty zmien?
 • Ako zostaviť a organizovať projektové tímy zmien?
 • Ako zlepšiť doťahovanie vecí do konca?
 • Ako zjednodušovať veci v podniku a eliminovať byrokraciu a zložitosť?
 • Ako stabilizovať, ale nekonzervovať dosiahnuté zmeny?

10. Podniková kultúra, 2 dni

 • Aké sú naše podnikové hodnoty?
 • Ako budovať spoločný podnikový jazyk a kultúru?
 • Ako produktívne riešiť konflikty a premeniť problémy na príležitosti?
 • Ako rozvíjať dôveru a spoluprácu?
 • Ako vytvoriť podnikateľskú kultúru a premeniť zamestnancov na spolupodnikateľov?
 • Ako merať a dlhodobo rozvíjať podnikovú kultúru?

11. Rozvoj ľudí, 2 dni

 • Ako merať a rozvíjať ľudský potenciál?
 • Ako funguje motivácia?
 • Ako vytvoriť prostredie slobody a výkonnosti v práci?
 • Ako hľadať a rozvíjať talenty?
 • Ako rozvíjať znalosti v podniku?
 • Ako lepšie spolupracovať v tíme?
 • Ako rozvíjať zdravý rozum a nasadenie ľudí v podniku?

12. Strategický manažment, 2 dni

 • Ako vytvoriť stratégiu v prostredí, ktoré sa stále mení?
 • Ako prejsť od strategických plánov k úspešným akciám?
 • Ako riadiť strategické napredovanie firmy?
 • Čo je dôležité pre dlhodobú životnosť úspešného podniku?
 • Ako vytvárať strategické partnerské siete?
 • Ako zaistiť, aby sa môj podnik rozvíjal, aj keď v ňom už nebudem?

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky (4 semestre)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Poplatok za prijímacie skúšky
0 € (0 € bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
6 350 €
Cena s 20% DPH
7 620 € s DPH
Poznámka k cene
Splátky: 1.587,50 Eur bez DPH/ 1 semester

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.podnikatelskauniverzita.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Zuzana Gaňová
tel: +42141 23 99 090
mobil: +421 910 944 218
e-mail: ganova@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

IPA Slovakia, s.r.o.

Sídlo Predmestská 8600/95, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421412399090
E-mail: info@ipaslovakia.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.

Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.

Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.

V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.

Kurzy pre verejnosť

Poskytujeme kompletný program rozvoja pracovníkov od vrcholového manažmentu cez stredný manažment, priemyslových inžinierov a majstrov až po radových pracovníkov vo výrobe alebo v iných oddeleniach.

Naše vzdelávanie je zamerané na praktické riešenie problémov v podniku, individuálny rozvoj človeka, objavovanie vlastného talentu a motiváciu zvnútra. Všetky tréningové a rozvojové programy pre Vás pripravujeme na základe odborných skúseností našich lektorov, ktorí sú dennodenne konfrontovaní s praxou.

Jednotlivé tréningy realizujeme formou otvoreného vzdelávania v našich tréningových centrách podľa aktuálnej ponuky. Na základe požiadavky vieme tréning realizovať formou firemného vzdelávania priamo u Vás s upraveným obsahom tréningu.

Kurzy na mieru

Počas tréningov sa snažíme maximálne využiť Vaše reálne prostredie, v ktorom prebieha výučba. V rámci tréningu sa riešia konkrétne problémy, na ktorých účastníci získajú praktické zručnosti a návod ako riešiť obdobné problémy v budúcnosti.

Prierezovo vieme tému vyskladať z nasledovných oblastí:

 • Strategické inovácie a príležitosti
 • Reštrukturalizácie a reinžiniering
 • Zvyšovanie výkonnosti procesov
 • Najlepšie nástroje priemyselného inžinierstva
 • Rozvoj podnikovej kultúry prostredníctvom softskills

Okrem rozvojových a vzdelávacích programov Vám vieme naše skúsenosti odovzdať aj prostredníctvom poradenstva, koučingu, prípadne ich kombináciou.

Poradenstvo

Analýza potenciálov

Strategické inovácie a príležitosti

Reštrukturalizácie a reinžiniering

Zvyšovanie výkonnosti procesov

 • Optimalizácia logistických procesov
 • Optimalizácia počtu pracovných miest
 • Zlepšovanie dodávateľskej schopnosti
 • Zlepšovanie kvality
 • Znižovanie nákladov na produkt
 • Zvyšovanie produktivity stroja, linky, človeka

Najlepšie praktiky priemyselného inžinierstva

 • Štíhla výroba, Štíhle pracovisko – 5S, Mapovanie toku hodnôt, SMED, Štíhla administratíva, Tímová práca, Systémy údržby, Kalkulácie nákladov, Six Sigma, Ergonomika, Analýza a meranie práce, Dielenské plánovanie a riadenie výroby, Nástroje riadenia kvality, Systémy zlepšovania, Simulácia, Bezpečné pracovisko, Odstraňovanie úzkych miest a obmedzení

Riadenie podnikovej kultúry

 • Nákupné zručnosti
 • Obchodné a predajné zručnosti
 • Rozvoj personálneho oddelenia

Interim manažment

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

 • Česko
 • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

 • IFE-CR
 • Embraco
 • Boge Elastmetall Slovakia
 • ZF Slovakia
 • ACO Industries
 • Kia Motors Slovakia
 • Tawesco
 • VÚHŽ
 • OMS
 • Greiner assistec
 • V-Podlahy
 • Ecco Slovakia
 • LKT
 • Fosfa

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-36374/podnikatelska-univerzita-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA "https://www.studia.sk/d-36374/podnikatelska-univerzita-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora