top

MBA štúdium - v anglickom jazyku

diaľkové štúdium

MBA štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

MBA PRE LÍDROV BUDÚCNOSTI Študijný program MBA je vo svete najviac uznávaná manažérska kvalifikácia určená pre manažérov s ambíciou pôsobiť vo vrcholových riadiacich pozíciách. Spoločnosti v neustále sa meniacom prostredí uprednostňujú vo svojom tíme manažérov s medzinárodným profilom schopných pružne a kvalifikovane rozhodovať v podmienkach súčasných globalizovaných, rýchlo sa meniacich trhov. Cieľom programu MBA, ktorý ponúka Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Franklin University je pripraviť pre prax práve takýchto absolventov.

Uplatnenie absolventov

MBA štúdium je zamerané na aplikovanie nadobudnutých teoretických znalostí v podnikateľskej sfére a je primárne určené pre manažérov.

Organizácia štúdia

Jazyk výučby: anglický

Výučba začína 11.11.2019

Forma výučby: 75% výučby prebieha online a 25% štúdia formou face-to-face (v sobotu a nedeľu)

Vyučujúci: americkí a slovenskí pedagógovia

Moduly:

* MBA 707 MBA Foundations
* MBA 711 Business Environment
* MBA 713 Human Resource Management
* MBA 721 Marketing Management
* MBA 723 Managerial Economics
* MBA 727 International Business Management
* MBA 731 Operations & Project Management
* MBA 733 Financial & Managerial Accounting
* MBA 737 Corporate Finance
* MBA 741 Strategic Management

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
17 mesiacov
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
anglický
Ďalšie informácie

AKREDITÁCIA

Štúdium je akreditované: • Komisiou pre vyššie vzdelávanie (The Higher Learning Commission), • Komisiou pre proprietárne vzdelávanie (The Indiana Comission on Proprietary Education) • IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education). OCENENIA MBA štúdium poskytované na Ekonomickej univerzite v Bratislave v spolupráci s Franklin University bolo podľa stránky GetEducated.com ocenené ako Top 25 “Best Buy”. Absolventi štúdia získajú uznávaný americký diplom za prijateľnú cenu. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave poskytuje od akademického roka 2010/2011 nový program celoživotného vzdelávania manažérov Master of Business Administration v spolupráci s Franklin University, Ohio. Absolventom programu bude udelený titul MBA z USA.
Počas 20-mesačného štúdia absolvujú študenti 10 modulov zameraných na rozšírenie znalostí v oblasti podnikateľského prostredia, riadenia ľudských zdrojov, marketingového manažmentu, manažmentu a ekonómie, medzinárodného manažmentu, operačného a projektového manažmentu, finančného a manažérskeho účtovníctva, podnikových financií a strategického manažmentu. Výučbu v MBA programe zabezpečujú skúsení americkí a slovenskí pedagógovia.

Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Franklin University, USA v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave
Prijímacia skúška

Podmienky prijatia:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne bakalársky stupeň; k prihláške je potrebné doložiť fotokópiu vysokoškolského diplomu a jeho preklad do anglického jazyka.
  • aktívna znalosť anglického jazyka

V prípade, že máte jazykový certifikát TOEFL® alebo IELTS™, je potrebné doložiť jeho fotokópiu; ostatní záujemcovia musia absolvovať testovanie úrovne znalosti anglického jazyka prostredníctvom online systému Accuplacer®. » motivačný list v anglickom jazyku » životopis v anglickom jazyku » kontakty na 3 osoby z profesnej alebo akademickej oblasti, ktoré môžu poskytnúť referencie (napr. od nadriadeného, spolupracovníkov, od vedúceho diplomovej práce, obchodného partnera a pod.)

Cena (neplatca DPH)
10 000 €

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.mbaslovakia.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Milan Staňo
tel: 02/6729 5375
mobil: 0905 226 096
e-mail: mba.bbs@euba.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovensko Bratislava V

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Člen AIVD SR
Sídlo Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: (02) 6729 5375
E-mail: marketing.bbs@euba.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Kurzy, semináre, tréningy, školenia a špecializačné štúdia z ekonomickej oblasti pre podniky aj verejnosť, príprava na prijímacie skúšky na Ekonomickú univerzitu, medzinárodné aktivity, MBA (Franklin University,USA), jazykové kurzy,Detská Ekonomická Univerzita,Univerzita tretieho veku,IT kurzy, vzdelávanie v odbore Znalectvo – Znalecký ústav

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "MBA štúdium - v anglickom jazyku", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-37764/mba-studium-v-anglickom-jazyku-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel MBA štúdium - v anglickom jazyku "https://www.studia.sk/d-37764/mba-studium-v-anglickom-jazyku-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora