top

Aplikovaná biológia

denné štúdium

magisterské štúdium

Trnava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent odboru Biológia dokáže riešiť problémy biologického výskumu, praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolventi odboru Biológia (2.stupeň) majú znalosti z biologických vedných disciplín, majú poznatky a hraničných vedných disciplín a dokážu využívať biologické a chemické metódy pri riešení praktických úloh. Absolventi študijného programu „Aplikovaná biológia“ získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia: poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi, mať základné poznatky z nich a vedieť získavať triediť, spracúvať a využívať hĺbkové informácie z príslušných databáz, dokázať interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných technických i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo nás, mať schopnosť sa rozhodnúť pri riešení problémov a navrhovaní opatrení, byť spôsobilí navrhnúť a do dokumentačnej podoby spracovať inovatívne opatrenia a zmeny.

Organizácia štúdia

Podľa študijného programu, ktorý je dostupný na www.ucm.sk/FPV sekcia Informácie o štúdiu na FPV

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky (4 semestre)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Ubytovanie v ŠD UCM a zmluvných zariadeniach, kritériá sú na www.ucm.sk/FPV Stravovanie je možné v univerzitnej jedálni UCM
Termín podania prihlášok
15.8.2022
Prijímacia skúška

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. Pri prijímaní na magisterské štúdium sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia.

Požiadavky na prijatie zahraničných študentov
Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
25 € (20,00€ poplatok za elektronickú prihlášku)

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
fpv.ucm.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Gabriela Jančovičová
tel: 033/5565316
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko Trnava

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Sídlo Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 033 55 65 326
Fax: 033 55 65 185
E-mail: beata.vranovicova@ucm.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

verejná vysoká škola

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 141 info@ucm.sk
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 5565 424, 5565 402 fmkucm@ucm.sk
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033 55 65 326 beata.vranovicova@ucm.sk
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava +421 33 55 65 313 fsv@ucm.sk
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava 033/5565 221 simona.galfyova@ucm.sk
Inštitút fyzioterapie, balneológie a rehabilitácie UCM v Piešťanoch Piešťany

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Aplikovaná biológia", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-39623/aplikovana-biologia-studium-trnava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Aplikovaná biológia "https://www.studia.sk/d-39623/aplikovana-biologia-studium-trnava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora