top

MBA Strategický management (online)

Profil absolventa

Časovo flexibilný online program je vhodný pre podnikateľov, členov manažmentu, vedúcich pracovníkov, ktorí majú záujem sledovať a vedieť efektívne využiť trendy moderného manažmentu. Program je užitočný pre všetkých, ktorí sa podieľajú alebo sa budú podieľať na príprave a realizácii strategického riadenia podnikov a ich výkonnosti.

Organizácia štúdia

https://www.businessinstitut.sk/informacie-o-studiu-mba-online

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
1 rok
Interval štúdia
otvára sa každý mesiac
Vyučovací jazyk
čeština s akceptáciou slovenštiny
Ďalšie informácie
 • 100% online štúdium
 • flexibilne
 • odkiaľkoľvek
 • kedykoľvek
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Master of Business Administration - MBA
Termín podania prihlášok
1.1.1970
Prijímacia skúška

Uchádzač o štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky:

podanie riadne vyplnenej prihlášky k štúdiu, ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalárský študijný program alebo program BBA. Z týchto podmienok môže byť udelená výnimka, požadované vzdelanie môže byť nahradené dostatočnou praxou, ktorú je nutné riadne doložiť. O tejto skutočnosti rozhoduje vedenie Business Institutu.

Poplatok za prijímacie skúšky
0 € (0 € bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
bezplatne
Cena s 21% DPH
Poznámka k cene
slevy na studium, akce a bonusy k studiu, možnost splátek studia, k štúdiu zdarma odborná literatúra

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.businessinstitut.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr. Hana Svobodová
tel: +420 775 757 140
e-mail: info@businessinstitut.cz

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Kodaňská 558/25, Praha 10, Vršovice Česká republika, 101 00, Praha, Česko

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Business Institut EDU a.s.

Sídlo Kodaňská 558/25, 10100, Praha 10, Česko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +420 775 757 140
E-mail: info@businessinstitut.cz

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Business Institut sa radí medzi najprestížnejšie MBA školy v Českej republike. Špecializuje sa na profesijné vzdelávacie programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration). Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam profesionálneho tímu lektorov ponúka Business Institut koncept štúdia, ktorý premieta teoretické problémy priamo do praxe.

Misia a ciele:

Business Institut pripravuje a motivuje k úspechu. Hlavným cieľom Business Institutu je poskytovať kvalitné a prínosné vzdelávacie programy s ohľadom na časovú flexibilitu každého študenta.

S kým spolupracujeme?

Business Institut spolupracuje s celým radom špičkových odborníkov z rôznych profesijných oblastí, ktorí prispievajú k vysokej úrovni a kvalite profesionálneho vzdelania. Rovnako tak je Business Institut členom mnohých profesijných organizácií, kde vzájomná spolupráca napomáha sledovať a udržiavať aktuálne trendy a zoznamovať s nimi odbornú i laickú verejnosť.

Čo ponúkame?

Ponúkame unikátnu kombinovanú alebo online formu vzdelania, ktorá vychádza z toho najlepšieho v oblasti manažérskych programov MBA, BBA, DBA a LLM. Táto forma vzdelávania šetrí študentom nielen finančné prostriedky, ale aj čas. Veríme, že vzdelávanie je nevyhnutným predpokladom k ďalšiemu rozvoju a kariérnemu úspechu. Robíme maximum pre to, aby ponúkaná forma štúdia umožňovala študovať aj tým najvyťaženejším.

Vznik a pôsobenia spoločnosti:

Spoločnosť vznikla v roku 2009 a radí sa medzi najväčšie školy svojho druhu v SR. Škola za dobu svojej existencie vychovala viac ako 1100 absolventov.

Referencie (naši top klienti)

 • ČSOB
 • Deloitte
 • Honeywell
 • Tesco
 • Philips
 • Skupina ČEZ
 • Česká Televize
 • Ministerstvo zahraničních věci České republiky
 • ČEZ Distribuce

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "MBA Strategický management (online)", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-400701/mba-strategicky-management-online-studium-praha

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel MBA Strategický management (online) "https://www.studia.sk/d-400701/mba-strategicky-management-online-studium-praha". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora