top

MBA Management, organizácia a riadenie

e-learning štúdium

MBA štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Profesijný vzdelávací program Management, organizácia a riadenie je zameraný na základné disciplíny managementu. Okrem toho sa však zaoberá i špecializovanými manažérskymi činnosťami.

Tento program je špeciálne navrhnutý pre vedúcich pracovníkov a členov stredného managementu, ktorí ašpirujú na pozície v top managemente. Môže byť takisto veľmi užitočný pre všetkých, ktorí chcú získať manažérske znalosti a praktické zručnosti využiteľné k riadeniu organizácie.

Účelom tohto programu je zoznámiť študentov s dôležitými metódami, postupmi a zásadami managementu v organizácii. Študent tak napríklad získa znalosti týkajúce sa strategického managementu a určovania základných cieľov organizácie, bude schopný analyzovať a optimalizovať procesy v nej prebiehajúce, či vytvárať jej reprezentatívnu identitu a image.

Organizácia štúdia

https://www.businessinstitut.sk/informacie-o-studiu-mba

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
1,5 roka
Interval štúdia
otvára sa raz polročne
Vyučovací jazyk
slovenčina
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Master of Business Administration - MBA
Termín podania prihlášok
1.1.1970
Prijímacia skúška

Uchádzač o štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) musí spĺňať nasledujúce podmienky: podanie riadne vyplnenej prihlášky ku štúdiu; uhradenie manipulačného poplatku za prihlášku vo výške 100 EUR; ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program alebo program BBA. Z týchto podmienok môže byť udelená výnimka – požadované vzdelanie môže byť nahradené dostatočnou praxou, ktorú je nutné doložiť. O tejto skutočnosti rozhoduje vedenie Business Institutu.

Cena

Cena bez DPH
bezplatne
Cena s 21% DPH
Poznámka k cene
zľavy na štúdium, akcie a bonusy k štúdiu, možnost splátok za štúdium

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.businessinstitut.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
studijní oddělení
tel: +420 234 221 343
mobil: +420 775 757 140
e-mail: info@businessinstitut.cz

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Hotel Danubia Gate, Dunajská 2314/26, 811 08, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Business Institut EDU a.s.

Sídlo Kodaňská 558/25, 10100, Praha 10, Česko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +420 775 757 140
E-mail: info@businessinstitut.cz

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Business Institut sa radí medzi najprestížnejšie MBA školy v Českej republike. Špecializuje sa na profesijné vzdelávacie programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration). Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam profesionálneho tímu lektorov ponúka Business Institut koncept štúdia, ktorý premieta teoretické problémy priamo do praxe.

Misia a ciele:

Business Institut pripravuje a motivuje k úspechu. Hlavným cieľom Business Institutu je poskytovať kvalitné a prínosné vzdelávacie programy s ohľadom na časovú flexibilitu každého študenta.

S kým spolupracujeme?

Business Institut spolupracuje s celým radom špičkových odborníkov z rôznych profesijných oblastí, ktorí prispievajú k vysokej úrovni a kvalite profesionálneho vzdelania. Rovnako tak je Business Institut členom mnohých profesijných organizácií, kde vzájomná spolupráca napomáha sledovať a udržiavať aktuálne trendy a zoznamovať s nimi odbornú i laickú verejnosť.

Čo ponúkame?

Ponúkame unikátnu kombinovanú alebo online formu vzdelania, ktorá vychádza z toho najlepšieho v oblasti manažérskych programov MBA, BBA, DBA a LLM. Táto forma vzdelávania šetrí študentom nielen finančné prostriedky, ale aj čas. Veríme, že vzdelávanie je nevyhnutným predpokladom k ďalšiemu rozvoju a kariérnemu úspechu. Robíme maximum pre to, aby ponúkaná forma štúdia umožňovala študovať aj tým najvyťaženejším.

Vznik a pôsobenia spoločnosti:

Spoločnosť vznikla v roku 2009 a radí sa medzi najväčšie školy svojho druhu v SR. Škola za dobu svojej existencie vychovala viac ako 1100 absolventov.

Referencie (naši top klienti)

  • ČSOB
  • Deloitte
  • Honeywell
  • Tesco
  • Philips
  • Skupina ČEZ
  • Česká Televize
  • Ministerstvo zahraničních věci České republiky
  • ČEZ Distribuce

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "MBA Management, organizácia a riadenie", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-400704/mba-management-organizacia-a-riadenie-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel MBA Management, organizácia a riadenie "https://www.studia.sk/d-400704/mba-management-organizacia-a-riadenie-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora