top

MBA – štúdium Master of Business Administration

externé štúdium

MBA, kvalifikačne štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Štúdium je navrhnuté predovšetkým pre manažérov s ambíciou kariérneho postupu do top manažmentu, riadiacich pracovníkov, vedúcich pracovníkov vo firmách, podnikateľov, členov štatutárnych orgánov, či riaditeľov obchodných spoločností, ktorí si chcú zdokonaliť svoje manažérske zručnosti a rozšíriť svoje znalosti v ďalších oblastiach, ako je finančný manažment, marketing, manažment ľudských zdrojov alebo koučing. Program je vhodný pre tých, ktorí sa chcú venovať riešeniu reálnej situácie vo firme a vďaka nadobudnutým skúsenostiam návrhy riešení ihneď implementovať do praxe. Štúdium prebieha v spolupráci s jednou z najväčších manažérskych VŠ v Európe, Warsaw Management University, garantom programu je Apsley Business School London.

Náplň programu Štúdium MBA na NEWTON College a Central European Education Institute prebieha formou 120 hodín priamej interakcie s lektormi vedených formou kombinácie prednášky a wokshopov s cieľom praktickej aplikácie odovzdávaných vedomostí a má stanovené výukové bloky.

Študijný plán Riadenie podniku Management

Trendy v manažmente

Strategické riadenie

Riadenie procesov a kvality

Riadenie projektov

Manažérska ekonómia

Seminár v podnikaní

Vonkajšie vzťahy podniku Marketing

Vzťahy s verejnosťou, sociálne médiá a riadenie značky

Vyjednávanie a komunikácia

Právo pre manažérov

Obchodné etiketa a protokol

Osobnostný rozvoj manažéra Talent management a leadership

Vedenie a koučovanie

Riešenie krízových situácií

Etika v podnikaní

Výstupom každého z 3 blokov je seminárna práca, ktorá bude zameraná na vyhľadanie príležitostí k inováciám v danej oblasti (plán rozvoja podniku, optimalizácia procesov, plán osobnostného rozvoja). Výstupom štúdia je dizertačná práca, v ktorej je komplexne vyriešená vybraná problematika. Študent na nej pracuje samostatne s možnosťou vyžiadať si konzultácie od členov lektorského tímu.

Súčasťou štúdia MBA na NEWTON College a Central European Education Institute je tiež unikátny sebarozvojový manažérsky výcvik X-Tream Management zameraný na zvládanie kompletného rokovania nielen v bežných, ale aj v neštandardných a limitných situáciách, ktorý jedinečným spôsobom prepája prvky krízového, projektového a kognitívneho manažmentu. V ňom študenti zistia, ako reagujú vo vypätých situáciách a čo môžu urobiť, aby ich zvládali lepšie. Táto schopnosť je jednou z najcennejších kvalít všetkých, ktorí chcú pracovať s ľuďmi alebo sa venovať riadeniu a manažmentu. Reálne si tak zažijete novú skúsenosť o sebe samom a vašich možnostiach. Z nášho programu MBA si tak odnesiete nielen praktické skúsenosti a nové vedomosti, ale aj sebapoznania a schopnosť sebarozvoja.

Organizácia štúdia

viac na http://www.education-institute.eu/harmonogram-mba/

Náplň programu Štúdium MBA na NEWTON College a Central European Education Institute prebieha formou 120 hodín priamej interakcie s lektormi vedených formou kombinácie prednášky a wokshopov s cieľom praktickej aplikácie odovzdávaných vedomostí a má stanovené výukové bloky.

Študijný plán Riadenie podniku Management

Trendy v manažmente

Strategické riadenie

Riadenie procesov a kvality

Riadenie projektov

Manažérska ekonómia

Seminár v podnikaní

Vonkajšie vzťahy podniku Marketing

Vzťahy s verejnosťou, sociálne médiá a riadenie značky

Vyjednávanie a komunikácia

Právo pre manažérov

Obchodné etiketa a protokol

Osobnostný rozvoj manažéra Talent management a leadership

Vedenie a koučovanie

Riešenie krízových situácií

Etika v podnikaní

Výstupom každého z 3 blokov je seminárna práca, ktorá bude zameraná na vyhľadanie príležitostí k inováciám v danej oblasti (plán rozvoja podniku, optimalizácia procesov, plán osobnostného rozvoja). Výstupom štúdia je dizertačná práca, v ktorej je komplexne vyriešená vybraná problematika. Študent na nej pracuje samostatne s možnosťou vyžiadať si konzultácie od členov lektorského tímu.

Súčasťou štúdia MBA na NEWTON College a Central European Education Institute je tiež unikátny sebarozvojový manažérsky výcvik X-Tream Management zameraný na zvládanie kompletného rokovania nielen v bežných, ale aj v neštandardných a limitných situáciách, ktorý jedinečným spôsobom prepája prvky krízového, projektového a kognitívneho manažmentu. V ňom študenti zistia, ako reagujú vo vypätých situáciách a čo môžu urobiť, aby ich zvládali lepšie. Táto schopnosť je jednou z najcennejších kvalít všetkých, ktorí chcú pracovať s ľuďmi alebo sa venovať riadeniu a manažmentu. Reálne si tak zažijete novú skúsenosť o sebe samom a vašich možnostiach. Z nášho programu MBA si tak odnesiete nielen praktické skúsenosti a nové vedomosti, ale aj sebapoznania a schopnosť sebarozvoja.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
1 rok
Interval štúdia
otvára sa raz polročne
Vyučovací jazyk
Slovenský a český jazyk
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Central European Education Institute, Newton College, Warsaw Management University, Apsley Business School London
Poplatok za prijímacie skúšky
0 € (Pre prijatie uchádzača na štúdium MBA je nutné spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok: minimálne 5 rokov praxe / ukončené vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom stupni štúdia + minimálne 3 roky praxe / ukončené vysokoškolské vzdelanie na magisterskom) (0 € bez DPH)

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.education-institute.eu

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Študijné oddelenie
tel: +421 2 54 79 20 73
mobil: +421 917 234 560
e-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Tomášikova 22, 82102, Bratislava, Slovensko Bratislava II

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Certifikát ISO
Sídlo Tomášikova 22, 821 02, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02 / 54 79 20 73
E-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Absolvujte u nás akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium!

Vysoká škola, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – bakalár (skratka „Bc.“)

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – denné aj externé štúdium

Verejná správa a styk s verejnosťou – externé štúdium

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – magister (skratka „Mgr.“)

Medzinárodné a diplomatické štúdia – denné aj externé štúdium

Európske štúdiá a verejná správa – externé štúdium

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

Vysokoškolské štúdium

Absolvujte u nás akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium!

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – bakalár (skratka „Bc.“)

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – denné aj externé štúdium

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – magister (skratka „Mgr.“)

Medzinárodné a diplomatické štúdia – denné aj externé štúdium

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

Poradenstvo

  • Rôzne

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

  • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

  • stovky absolventov a študentov...

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "MBA – štúdium Master of Business Administration", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-411356/mba-studium-master-of-business-administration-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel MBA – štúdium Master of Business Administration "https://www.studia.sk/d-411356/mba-studium-master-of-business-administration-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora