top

LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

externé štúdium

MBA, kvalifikačne štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

viac na https://www.education-institute.eu/llm-studium-pravo-v-podnikani/

Každé podnikanie prináša riziká a je dobré sa ne pripraviť. Získajte právnické znalosti, ktoré vám uľahčia dôležité rozhodnutia pri vedení firmy. Počas štúdia rozšírite svoje znalosti finančného, obchodného i pracovného práva a žiadne predchádzajúce právnické vzdelanie k tomu nepotrebujete! Naučíte sa pracovať s verejnými zákazkami a osvojíte si schopnosti právneho vyjednávania. Po doštudovaní programu LL.M. budete vedieť, ako riešiť dôležité právne situácie, s ktorými sa stretávajú manažéri na vysokých pozíciách.

Čo vám štúdium LL.M. dá Schopnosť zorientovať sa v špecifickej právnej situácií alebo kauze

Schopnosť navrhnúť optimálny postup riešenia špecifickej situácie

Schopnosť vyhľadávať adekvátnu odbornú podporu a vyhodnotiť jej kvalitu a efektívnosť

Rozvojový tréning Potential Edging

Posilnenie kompetencií v oblasti práva v podnikateľskom priestore

Schopnosť spolupracovať s expertmi v oblasti práva na konkrétnych prípadoch

Praktickú skúsenosť s vplyvom, efektami a dôsledkami limitnej extrémnej záťaže

Znalosti a skúsenosti vyjednávania a mediácie

Znalosti v oblasti verejných zákaziek / verejnom obstarávaní

Profil absolventa Absolvent programu LL.M. “Právo v podnikaní” je schopný zorientovať sa v špecifickej právnej situácií, kauze, štruktúrovať ju, vyhľadať adekvátnu informačnú či odbornú podporu a navrhnúť optimálny postup riešenia situácie (vytvoriť situačný, operačný a strategický postup, adekvátny efektívnemu riešeniu situácie). Je schopný vyhľadať adekvátnu odbornú podporu a rozhodovať sa v zmysle hodnotenia jej kvality a efektívnosti pre aktuálne riešený konkrétny problém, kauzu, situáciu či projekt.

Študijný program je zameraný na posilnenie kompetencií v oblasti práva v podnikateľskom priestore. Zameriava sa na oblasti podnikania, obchodu, riadenia ľudských zdrojov, marketing, tvorba a rozvoj obchodných vzťahov, atď., a akcentuje právne aspekty týchto oblastí. Ambíciou absolventa by malo byť veľmi dobre rozumieť právnym aspektom a problematike týkajúcej sa jeho profesného zamerania, či podnikateľskej profilácie, a byť kompetentným partnerom schopným adekvátne spolupracovať s expertmi v oblasti práva na konkrétnych prípadoch, ako i formulovať zákazku a špecifikovať zadanie pre spoluprácu so špecifickými právnymi a legislatívnymi inštitúciami.

Organizácia štúdia

Študijný plán Podrobný prehľad tém, s ktorými sa na svojej ceste štúdium stretnete

Právne teórie a prax Právo v podnikaní

Daňové a finančné právo

Obchodné právo

Právo EU

Verejné zákazky / verejné obstarávanie

Pracovné právo

Etika a sociálna zodpovednosť firiem

Ochrana duševného vlastníctva

Právo v oblasti ochrany osobných údajov

Vyjednávanie a mediácia

Obchodný protokol

Mezinárodné právo

Special lectures – kompetencie pre pohyb v náročných prostrediach Potential Edging – rozvojový tréning

Dizertačná práca Spracovanie dizertačnej práce

Kde a v akej forme poskytujeme program LL.M. Tento program ponúkame v Bratislave, no prebieha aj Brne a v Prahe. Výučba prebieha v českom a slovenskom jazyku po dobu jedného roka v rámci 9 víkendových blokov, mimo individuálnych konzultácií nad dizertačnou prácou s vybranými lektormi.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
1 rok
Interval štúdia
otvára sa raz polročne
Vyučovací jazyk
Slovenský a český jazyk
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Central European Education Institute, Newton College, Warsaw Management University, Apsley Business School London

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.education-institute.eu

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Študijné oddelenie
tel: +421 2 54 79 20 73
mobil: +421 917 234 560
e-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Tomášikova 22, 82102, Bratislava, Slovensko Bratislava II

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Certifikát ISO
Sídlo Tomášikova 22, 821 02, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02 / 54 79 20 73
E-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Absolvujte u nás akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium!

Vysoká škola, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – bakalár (skratka „Bc.“)

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – denné aj externé štúdium

Verejná správa a styk s verejnosťou – externé štúdium

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – magister (skratka „Mgr.“)

Medzinárodné a diplomatické štúdia – denné aj externé štúdium

Európske štúdiá a verejná správa – externé štúdium

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

Vysokoškolské štúdium

Absolvujte u nás akreditované vysokoškolské bakalárske a magisterské štúdium!

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV Praha

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR, zriadila v roku 2008 na Slovensku Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave, ktorého cieľom je pripraviť študentov vysokej školy na kariéru spojenú s výbornou znalosťou problémov a otázok svetovej, európskej a domácej politiky.

Významný priestor pre absolventov školy predstavuje pracovné uplatnenie v štátnej správe, samospráve, diplomatických službách, na pôde medzinárodných organizácií a integračných zoskupení, v štruktúrach politických strán, nadácií, mimovládnych organizáciách medzinárodnej aj domácej sféry, médiách, nadnárodných obchodných spoločnostiach a pod.

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysokej školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je oprávnený poskytovať vzdelávanie v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch v rámci 3-ročného bakalárskeho a 2-ročného magisterského študijného programu Medzinárodné a verejné vzťahy:

bakalárske štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – bakalár (skratka „Bc.“)

Medzinárodné vzťahy a diplomacia – denné aj externé štúdium

a

magisterské štúdium

vysoká škola udeľuje akademický titul – magister (skratka „Mgr.“)

Medzinárodné a diplomatické štúdia – denné aj externé štúdium

Výučba je realizovaná v slovenskom a českom jazyku.

Poradenstvo

  • Rôzne

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

  • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

  • stovky absolventov a študentov...

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "LL.M. – štúdium Právo v podnikaní", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-411357/ll-m-studium-pravo-v-podnikani-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel LL.M. – štúdium Právo v podnikaní "https://www.studia.sk/d-411357/ll-m-studium-pravo-v-podnikani-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora