top

MBA – štúdium Master of Business Administration

externé štúdium

MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Štúdium je navrhnuté predovšetkým pre manažérov s ambíciou kariérneho postupu do top manažmentu, riadiacich pracovníkov, vedúcich pracovníkov vo firmách, podnikateľov, členov štatutárnych orgánov, či riaditeľov obchodných spoločností, ktorí si chcú zdokonaliť svoje manažérske zručnosti a rozšíriť svoje znalosti v ďalších oblastiach, ako je finančný manažment, marketing, manažment ľudských zdrojov alebo koučing. Program je vhodný pre tých, ktorí sa chcú venovať riešeniu reálnej situácie vo firme a vďaka nadobudnutým skúsenostiam návrhy riešení ihneď implementovať do praxe. Štúdium prebieha v spolupráci s jednou z najväčších manažérskych VŠ v Európe, Warsaw Management University, garantom programu je Apsley Business School London.

Náplň programu Štúdium MBA na NEWTON College a Central European Education Institute prebieha formou 120 hodín priamej interakcie s lektormi vedených formou kombinácie prednášky a wokshopov s cieľom praktickej aplikácie odovzdávaných vedomostí a má stanovené výukové bloky.

Študijný plán Riadenie podniku Management

Trendy v manažmente

Strategické riadenie

Riadenie procesov a kvality

Riadenie projektov

Manažérska ekonómia

Seminár v podnikaní

Vonkajšie vzťahy podniku Marketing

Vzťahy s verejnosťou, sociálne médiá a riadenie značky

Vyjednávanie a komunikácia

Právo pre manažérov

Obchodné etiketa a protokol

Osobnostný rozvoj manažéra Talent management a leadership

Vedenie a koučovanie

Riešenie krízových situácií

Etika v podnikaní

Výstupom každého z 3 blokov je seminárna práca, ktorá bude zameraná na vyhľadanie príležitostí k inováciám v danej oblasti (plán rozvoja podniku, optimalizácia procesov, plán osobnostného rozvoja). Výstupom štúdia je dizertačná práca, v ktorej je komplexne vyriešená vybraná problematika. Študent na nej pracuje samostatne s možnosťou vyžiadať si konzultácie od členov lektorského tímu.

Súčasťou štúdia MBA na NEWTON College a Central European Education Institute je tiež unikátny sebarozvojový manažérsky výcvik X-Tream Management zameraný na zvládanie kompletného rokovania nielen v bežných, ale aj v neštandardných a limitných situáciách, ktorý jedinečným spôsobom prepája prvky krízového, projektového a kognitívneho manažmentu. V ňom študenti zistia, ako reagujú vo vypätých situáciách a čo môžu urobiť, aby ich zvládali lepšie. Táto schopnosť je jednou z najcennejších kvalít všetkých, ktorí chcú pracovať s ľuďmi alebo sa venovať riadeniu a manažmentu. Reálne si tak zažijete novú skúsenosť o sebe samom a vašich možnostiach. Z nášho programu MBA si tak odnesiete nielen praktické skúsenosti a nové vedomosti, ale aj sebapoznania a schopnosť sebarozvoja.

Organizácia štúdia

viac na http://www.education-institute.eu/harmonogram-mba/

Náplň programu Štúdium MBA na NEWTON College a Central European Education Institute prebieha formou 120 hodín priamej interakcie s lektormi vedených formou kombinácie prednášky a wokshopov s cieľom praktickej aplikácie odovzdávaných vedomostí a má stanovené výukové bloky.

Študijný plán Riadenie podniku Management

Trendy v manažmente

Strategické riadenie

Riadenie procesov a kvality

Riadenie projektov

Manažérska ekonómia

Seminár v podnikaní

Vonkajšie vzťahy podniku Marketing

Vzťahy s verejnosťou, sociálne médiá a riadenie značky

Vyjednávanie a komunikácia

Právo pre manažérov

Obchodné etiketa a protokol

Osobnostný rozvoj manažéra Talent management a leadership

Vedenie a koučovanie

Riešenie krízových situácií

Etika v podnikaní

Výstupom každého z 3 blokov je seminárna práca, ktorá bude zameraná na vyhľadanie príležitostí k inováciám v danej oblasti (plán rozvoja podniku, optimalizácia procesov, plán osobnostného rozvoja). Výstupom štúdia je dizertačná práca, v ktorej je komplexne vyriešená vybraná problematika. Študent na nej pracuje samostatne s možnosťou vyžiadať si konzultácie od členov lektorského tímu.

Súčasťou štúdia MBA na NEWTON College a Central European Education Institute je tiež unikátny sebarozvojový manažérsky výcvik X-Tream Management zameraný na zvládanie kompletného rokovania nielen v bežných, ale aj v neštandardných a limitných situáciách, ktorý jedinečným spôsobom prepája prvky krízového, projektového a kognitívneho manažmentu. V ňom študenti zistia, ako reagujú vo vypätých situáciách a čo môžu urobiť, aby ich zvládali lepšie. Táto schopnosť je jednou z najcennejších kvalít všetkých, ktorí chcú pracovať s ľuďmi alebo sa venovať riadeniu a manažmentu. Reálne si tak zažijete novú skúsenosť o sebe samom a vašich možnostiach. Z nášho programu MBA si tak odnesiete nielen praktické skúsenosti a nové vedomosti, ale aj sebapoznania a schopnosť sebarozvoja.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
1 rok
Interval štúdia
otvára sa raz polročne
Vyučovací jazyk
Slovenský a český jazyk
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Central European Education Institute, Newton College, Warsaw Management University, Apsley Business School London
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
0 € (Pre prijatie uchádzača na štúdium MBA je nutné spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok: minimálne 5 rokov praxe / ukončené vysokoškolské vzdelanie na bakalárskom stupni štúdia + minimálne 3 roky praxe / ukončené vysokoškolské vzdelanie na magisterskom)
Cena (neplatca DPH)
4 000 €
Poznámka k cene
podrobnejšie informácie na www.education-institute.eu

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.education-institute.eu

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Študijné oddelenie
tel: +421 2 54 79 20 73
mobil: +421 917 234 560
e-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Tomášikova 22, 82102, Bratislava, Slovensko Bratislava II

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Central European Education Institute s.r.o.

Sídlo Tomášikova 22, 821 02, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/54792073
E-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Postgraduálne MBA, LL.M. a VŠ štúdium Bc., Mgr. | Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Poradenstvo

Právne teórie a prax Právo v podnikaní

Daňové a finančné právo

Obchodné právo

Právo EU

Verejné zákazky / verejné obstarávanie

Pracovné právo

Etika a sociálna zodpovednosť firiem

Ochrana duševného vlastníctva

Právo v oblasti ochrany osobných údajov

Vyjednávanie a mediácia

Obchodný protokol

Mezinárodné právo

Special lectures – kompetencie pre pohyb v náročných prostrediach Potential Edging – rozvojový tréning

Riadenie podniku Management

Trendy v manažmente

Strategické riadenie

Riadenie procesov a kvality

Riadenie projektov

Manažérska ekonómia

Seminár v podnikaní

Vonkajšie vzťahy podniku Marketing

Vzťahy s verejnosťou, sociálne médiá a riadenie značky

Vyjednávanie a komunikácia

Právo pre manažérov

Obchodné etiketa a protokol

Osobnostný rozvoj manažéra Talent management a leadership

Vedenie a koučovanie

Riešenie krízových situácií

Etika v podnikaní

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

  • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

  • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "MBA – štúdium Master of Business Administration", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-411927/mba-studium-master-of-business-administration-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel MBA – štúdium Master of Business Administration "https://www.studia.sk/d-411927/mba-studium-master-of-business-administration-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora