top

LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

externé štúdium

MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

viac na https://www.education-institute.eu/llm-studium-pravo-v-podnikani/

Každé podnikanie prináša riziká a je dobré sa ne pripraviť. Získajte právnické znalosti, ktoré vám uľahčia dôležité rozhodnutia pri vedení firmy. Počas štúdia rozšírite svoje znalosti finančného, obchodného i pracovného práva a žiadne predchádzajúce právnické vzdelanie k tomu nepotrebujete! Naučíte sa pracovať s verejnými zákazkami a osvojíte si schopnosti právneho vyjednávania. Po doštudovaní programu LL.M. budete vedieť, ako riešiť dôležité právne situácie, s ktorými sa stretávajú manažéri na vysokých pozíciách.

Čo vám štúdium LL.M. dá Schopnosť zorientovať sa v špecifickej právnej situácií alebo kauze

Schopnosť navrhnúť optimálny postup riešenia špecifickej situácie

Schopnosť vyhľadávať adekvátnu odbornú podporu a vyhodnotiť jej kvalitu a efektívnosť

Rozvojový tréning Potential Edging

Posilnenie kompetencií v oblasti práva v podnikateľskom priestore

Schopnosť spolupracovať s expertmi v oblasti práva na konkrétnych prípadoch

Praktickú skúsenosť s vplyvom, efektami a dôsledkami limitnej extrémnej záťaže

Znalosti a skúsenosti vyjednávania a mediácie

Znalosti v oblasti verejných zákaziek / verejnom obstarávaní

Profil absolventa Absolvent programu LL.M. “Právo v podnikaní” je schopný zorientovať sa v špecifickej právnej situácií, kauze, štruktúrovať ju, vyhľadať adekvátnu informačnú či odbornú podporu a navrhnúť optimálny postup riešenia situácie (vytvoriť situačný, operačný a strategický postup, adekvátny efektívnemu riešeniu situácie). Je schopný vyhľadať adekvátnu odbornú podporu a rozhodovať sa v zmysle hodnotenia jej kvality a efektívnosti pre aktuálne riešený konkrétny problém, kauzu, situáciu či projekt.

Študijný program je zameraný na posilnenie kompetencií v oblasti práva v podnikateľskom priestore. Zameriava sa na oblasti podnikania, obchodu, riadenia ľudských zdrojov, marketing, tvorba a rozvoj obchodných vzťahov, atď., a akcentuje právne aspekty týchto oblastí. Ambíciou absolventa by malo byť veľmi dobre rozumieť právnym aspektom a problematike týkajúcej sa jeho profesného zamerania, či podnikateľskej profilácie, a byť kompetentným partnerom schopným adekvátne spolupracovať s expertmi v oblasti práva na konkrétnych prípadoch, ako i formulovať zákazku a špecifikovať zadanie pre spoluprácu so špecifickými právnymi a legislatívnymi inštitúciami.

Organizácia štúdia

Študijný plán Podrobný prehľad tém, s ktorými sa na svojej ceste štúdium stretnete

Právne teórie a prax Právo v podnikaní

Daňové a finančné právo

Obchodné právo

Právo EU

Verejné zákazky / verejné obstarávanie

Pracovné právo

Etika a sociálna zodpovednosť firiem

Ochrana duševného vlastníctva

Právo v oblasti ochrany osobných údajov

Vyjednávanie a mediácia

Obchodný protokol

Mezinárodné právo

Special lectures – kompetencie pre pohyb v náročných prostrediach Potential Edging – rozvojový tréning

Dizertačná práca Spracovanie dizertačnej práce

Kde a v akej forme poskytujeme program LL.M. Tento program ponúkame v Bratislave, no prebieha aj Brne a v Prahe. Výučba prebieha v českom a slovenskom jazyku po dobu jedného roka v rámci 9 víkendových blokov, mimo individuálnych konzultácií nad dizertačnou prácou s vybranými lektormi.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
1 rok
Interval štúdia
otvára sa raz polročne
Vyučovací jazyk
Slovenský a český jazyk
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Central European Education Institute, Newton College, Warsaw Management University, Apsley Business School London
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
0 €
Cena (neplatca DPH)
4 000 €
Poznámka k cene
pri zaplatení celej sumy – zľava 400,- Eur (cena LL.M. – 4.000,- EUR), pri platbe na 2 splátky – zľava 200,- Eur (cena LL.M. – 4.200,- EUR),,,podrobnejšie informácie na www.education-institute.eu

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.education-institute.eu

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Študijné oddelenie
tel: +421 2 54 79 20 73
mobil: +421 917 234 560
e-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Tomášikova 22, 82102, Bratislava, Slovensko Bratislava II

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Central European Education Institute s.r.o.

Sídlo Tomášikova 22, 821 02, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 02/54792073
E-mail: info@vip-vs.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Postgraduálne MBA, LL.M. a VŠ štúdium Bc., Mgr. | Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Poradenstvo

Právne teórie a prax Právo v podnikaní

Daňové a finančné právo

Obchodné právo

Právo EU

Verejné zákazky / verejné obstarávanie

Pracovné právo

Etika a sociálna zodpovednosť firiem

Ochrana duševného vlastníctva

Právo v oblasti ochrany osobných údajov

Vyjednávanie a mediácia

Obchodný protokol

Mezinárodné právo

Special lectures – kompetencie pre pohyb v náročných prostrediach Potential Edging – rozvojový tréning

Riadenie podniku Management

Trendy v manažmente

Strategické riadenie

Riadenie procesov a kvality

Riadenie projektov

Manažérska ekonómia

Seminár v podnikaní

Vonkajšie vzťahy podniku Marketing

Vzťahy s verejnosťou, sociálne médiá a riadenie značky

Vyjednávanie a komunikácia

Právo pre manažérov

Obchodné etiketa a protokol

Osobnostný rozvoj manažéra Talent management a leadership

Vedenie a koučovanie

Riešenie krízových situácií

Etika v podnikaní

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch a regiónoch:

  • Slovensko

Referencie (naši top klienti)

  • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "LL.M. – štúdium Právo v podnikaní", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-411928/ll-m-studium-pravo-v-podnikani-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel LL.M. – štúdium Právo v podnikaní "https://www.studia.sk/d-411928/ll-m-studium-pravo-v-podnikani-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora