ŠTÚDIÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE UČITEĽOV, UČITEĽKY MŠ, VYCHOVÁVATEĽOV A MAJSTROV OV

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované štúdia organizátora Inštitút priemyselnej výchovy alebo ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

Absolvent získa profesijné kompetencie potrebné na splnenie kvalifikačného predpokladu špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ak má vykonávať pedagogickú alebo odbornú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením. Štúdium sa končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Absolventom fakulta vydá vysvedčenie, ktoré je dokladom o špeciálnopedagogickej spôsobilosti.

Organizácia štúdia

Predpokladaný začiatok štúdií akademický rok 2017/2018. Kvalifikačné štúdiá špeciálnej pedagogiky realizuje v Žiline Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra špeciálnej pedagogiky Bratislava. Do štúdia môžu byť zaradení absolventi pedagogických fakúlt učiteľského smeru, resp. absolventi VŠ neučiteľského zamerania s DPŠ. Štúdium sa realizuje formou 1–5 dňových blokových sústredení (pondelok až piatok).

Špeciálna pedagogika pre učiteľov, 2-ročné 4-semestrálne štúdium v nasledujúcich špecializáciách špeciálnej pedagogiky:

 • pedagogika mentálne postihnutých,
 • pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených,
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých,

2,5 ročné 5-semestrálne štúdium:

 • poradenstvo

Špeciálna pedagogika pre učiteľky materských škôl s VŠ vzdelaním (bc., Mgr.), 2-ročné 4-semestrálne štúdium

Špeciálna pedagogika pre vychovávateľov s VŠ vzdelaním (bc., Mgr.), 2-ročné 4-semestrálne štúdium v špecializácii:

 • pedagogika mentálne postihnutých,
 • pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých,

Špeciálna pedagogika pre majstrov odbornej výchovy s VŠ vzdelaním (bc., Mgr.), 2-ročné 4-semestrálne štúdium v nasledujúcich špecializáciách:

 • pedagogika mentálne postihnutých,
 • pedagogika telesne a zdravotne postihnutých,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky (4 semestre)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
Štátna skúška
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Ďalšie informácie

Poplatky za štúdium sa budú hradiť podľa informácií, ktoré bude obsahovať pozvánka na štúdium. Prednášky a skúšky sa realizujú v odborných učebniach Inštitútu priemyselnej výchovy. Počas štúdia majú poslucháči k dispozícii bezplatný prístup na internet. Do poznámky prosím uveďte Vaše ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Prijímacia skúška

Prijímacie skúšky sa neuskutočňujú.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.ipvza.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr. Michal Langer
tel: 041/5621183
mobil: 0908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Inštitút priemyselnej výchovy

Člen AIVD SR
Sídlo Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 / 5621 183; 0908 277 38
E-mail: ipv@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Rozširujúce, inovačné , aktualizačné a špecializačné štúdia špeciálnej pedagogiky pre učiteľov,vychovávateľov a majstrov OV. Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, História, Telesná výchova, Psychológia, a iné. Doplňujúce pedagogické štúdium. Rekvalifikačné štúdiá: Základy práce na počítači Jazykové kurzy angličtiny pre všetky stupne pokročilosti pre individuálnych zamestnancov a firmy. Prípravné kurzy v rôznych odboroch.

Referencie (naši top klienti)

 • Pedagogická fakulta UK v Bratislave
 • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "ŠTÚDIÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE UČITEĽOV, UČITEĽKY MŠ, VYCHOVÁVATEĽOV A MAJSTROV OV", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-41320/studia-specialnej-pedagogiky-pre-ucitelov-ucitelky-ms-vychovavatelov-a-majstrov-ov-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel ŠTÚDIÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE UČITEĽOV, UČITEĽKY MŠ, VYCHOVÁVATEĽOV A MAJSTROV OV "https://www.studia.sk/d-41320/studia-specialnej-pedagogiky-pre-ucitelov-ucitelky-ms-vychovavatelov-a-majstrov-ov-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

2. Učiteľstvo výtvarného umenia - rozširujúce štúdium

Inštitút priemyselnej výchovy
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top