ŠTÚDIÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE UČITEĽOV, VYCHOVÁVATEĽOV, MAJSTROV OV, UČITEĽOV MŠ

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované štúdia organizátora IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o. alebo ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

Absolventi získajú špeciálnopedagogickú spôsobilosť. Ponuka kvalifikačných štúdií v oblasti špeciálna pedagogika pre učiteľov, vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy, špeciálnych pedagógov. Štúdium končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Doklad o ukončenom vzdelaní je vysvedčenie vydané Pedagogickou fakultou UK.

Organizácia štúdia

Predpokladaný začiatok štúdií akademický rok 2019/2020. Kvalifikačné štúdiá špeciálnej pedagogiky realizuje v Žiline Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Do štúdia môžu byť zaradení absolventi pedagogických fakúlt učiteľského smeru, resp. absolventi VŠ neučiteľského zamerania s DPŠ. Štúdium je organizované formou 1 – 5 dňových blokových sústredení.

Špeciálna pedagogika pre učiteľov, 2-ročné 4-semestrálne štúdium v nasledujúcich špecializáciách špeciálnej pedagogiky:

 • pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých,
 • pedagogika psychosociálne narušených,
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých,
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania

Špeciálna pedagogika pre vychovávateľov s VŠ vzdelaním (bc., Mgr.), 2-ročné 4-semestrálne štúdium v špecializácii:

 • pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých,
 • pedagogika psychosociálne narušených ,
 • pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých
 • pedagogika jednotlivcov s poruchami učenia a správania

Špeciálna pedagogika pre majstrov odbornej výchovy s VŠ vzdelaním (Bc. aj Mgr.), 2-ročné 4-semestrálne štúdium v špecializácii:

 • pedagogika mentálne postihnutých a viacnásobne postihnutých,
 • pedagogika telesne a zdravotne oslabených,
 • pedagogika sluchovo postihnutých,
 • pedagogika zrakovo postihnutých

Špeciálna pedagogika pre učiteľov materských škôl s VŠ vzdelaním (Bc. aj Mgr.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky (4 semestre)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
Štátna skúška
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Ďalšie informácie

Ponuka bude zverejnená v priebehu apríla 2019.

Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Prijímacia skúška

Prijímacie skúšky sa neuskutočňujú.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.ipvza.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr. Michal Langer
tel: 041/5621183
mobil: 0908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

Člen AIVD SR
Sídlo Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0908 277 328
E-mail: ipv@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch učiteľstvo: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, Geografia, História, Telesná výchova, Psychológia, Primárne vzdelávanie, Predprimárne vzdelávanie, Občianska výchova. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa.

Referencie (naši top klienti)

 • Pedagogická fakulta UK v Bratislave
 • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "ŠTÚDIÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE UČITEĽOV, VYCHOVÁVATEĽOV, MAJSTROV OV, UČITEĽOV MŠ", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-41320/studia-specialnej-pedagogiky-pre-ucitelov-vychovavatelov-majstrov-ov-ucitelov-ms-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel ŠTÚDIÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE UČITEĽOV, VYCHOVÁVATEĽOV, MAJSTROV OV, UČITEĽOV MŠ "https://www.studia.sk/d-41320/studia-specialnej-pedagogiky-pre-ucitelov-vychovavatelov-majstrov-ov-ucitelov-ms-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Doplňujúce pedagogické štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. Učiteľstvo psychológie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

3. Učiteľstvo chémie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

4. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top