super

Digitálny design a multimédiá - ročné dvojsemestrálne akreditované certifikačné štúdium, kvalifikačne štúdium

externé štúdium

kvalifikačne štúdium

Košice

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent štúdia získa rozsiahlu teoretickú aj praktickú kvalifikáciu v odboroch digitálnej grafiky, designu a multimédií v odboroch:

AKR 1 – Reklamná a propagačná grafika (Adobe Illustrator, Photoshop, Dimension), AKR 2 – Kompozícia, layout, sadzba (Adobe InDesign, Adobe Acrobat DC Pro), AKR 3 – Webdesign a tvorba webstránok (Adobe Dreamweaver, Muse, Adobe XD), AKR 4 – Interaktívny design a multimédiá (Adobe Animate, Premiere Pro, Audition) SPE2 – Špecialista tvorby digitálnych produktov (HTML5 publikácie, knihy pre čítačky Kindle, EPUB, aplikácie AIR pre Android a iOS, Videoprodukty) ROZŠÍRENÁ SUPERPRAX – množstvo praktických projektov a tréningov vo všetkých študovaných oblastiach a odboroch ODBORNÁ CERTIFIKÁCIA – špecializované overovanie nadobudnutých vedomostí a zručností

Uplatnenie absolventov

grafik, grafický designér, DTP grafik, webdesignér, interaktívny designér, špecialista tvorby digitálnych produktov

Absolvent štúdia získa rozsiahlu teoretickú aj praktickú kvalifikáciu v odboroch digitálnej grafiky, designu a multimédií v odboroch:

AKR 1 – Reklamná a propagačná grafika (Adobe Illustrator, Photoshop, Dimension), AKR 2 – Kompozícia, layout, sadzba (Adobe InDesign, Adobe Acrobat DC Pro), AKR 3 – Webdesign a tvorba webstránok (Adobe Dreamweaver, Muse, Adobe XD), AKR 4 – Interaktívny design a multimédiá (Adobe Animate, Premiere Pro, Audition) SPE2 – Špecialista tvorby digitálnych produktov (HTML5 publikácie, knihy pre čítačky Kindle, EPUB, aplikácie AIR pre Android a iOS, Videoprodukty) ROZŠÍRENÁ SUPERPRAX – množstvo praktických projektov a tréningov vo všetkých študovaných oblastiach a odboroch ODBORNÁ CERTIFIKÁCIA – špecializované overovanie nadobudnutých vedomostí a zručností

Organizácia štúdia

Vyučovacie dni v učebni: podvečerne PREZENČNE Vyučovacie dni online: podvečerné online stretká naživo LIVE) Vyučovacie dni dištančne: samostatné, priebežné aktivity v online učebni, podľa zadaní, LMS Prístup do vzdelávacieho systému / online učebne: áno, multimediálne prednášky a teoretické predmety, rozsiahle prierezové aj podrobné videokurzy k softvérom, cvičenia a zadania, Prístup do študijnej knižnice

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
1 rok (2 semestre)
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
slovenský (čiastočne anglický)
Ďalšie informácie

Začiatok štúdia: 17. septembra 2020, Ukončenie štúdia: máj 2021 (skúškový mesiac), Minimálny počet účastníkov: 5 Maximálny počet účastníkov: 10

Termín podania prihlášok
1.1.1970
Prijímacia skúška

bez prijímacej skúšky, prijímame podľa poradia doručených prihlášok, max počet účastníkov 10

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.digitaldesign.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Jaroslav Verlík
mobil: 0948203003
e-mail: info@digitalpro.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Skladná 38, OfficeHouse, 04001, Košice, Slovensko Košice I

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

DIGITAL PRO s.r.o

Sídlo Alejova 5, 040 11, Košice, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0948 203 003
E-mail: info@digitalpro.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Spoločnosť DIGITAL PRO s.r.o. prevádzkuje digitálne vzdelávacie produkty – odborné online učebne s komunitnými portálmi – v rámci ktorých poskytuje hotové profesionálne digitálne vzdelávacie obsahy pre svojich klientov a zároveň k nim aj lektorské služby na kľúč – pre firmy, školy aj jednotlivcov, podľa ich vzdelávacích potrieb a zamerania.

  • mLearning.sk – Inštitút digitálneho designu a multimédií, info@mlearning.sk,www.mlearning.sk,
  • JVSCD.sk – Jednotný vzdelávací systém v cestnej doprave, info@jvscd.sk, www.jvscd.sk,
  • eAutoškola.sk – Prvá online učebňa pre autoškoly a školiace strediská KKV, info@eautoskola.sk, www.eautoskola.sk
  • Autoškolák.sk – Online magazín pre autoškoly a školiace strediská, info@autoskolak.sk,

www.autoskolak.sk

  • Veterany.EU – Najčítanejší spravodajský portál

o veteránoch a historickej dopravnej technike, info@veterany.eu, www.veterany.eu

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Digitálny design a multimédiá - ročné dvojsemestrálne akreditované certifikačné štúdium, kvalifikačne štúdium", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-415230/digitalny-design-a-multimedia-rocne-dvojsemestralne-akreditovane-certifikacne-studium-kvalifikacne-studium-kosice

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Digitálny design a multimédiá - ročné dvojsemestrálne akreditované certifikačné štúdium, kvalifikačne štúdium "https://www.studia.sk/d-415230/digitalny-design-a-multimedia-rocne-dvojsemestralne-akreditovane-certifikacne-studium-kvalifikacne-studium-kosice". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora