Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - rozširujúce štúdium

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované štúdia organizátora IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o. alebo ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

Absolvent získa kvalifikačný predpoklad na výkon pedagogickej činnosti – predprimárna pedagogika.

Uplatnenie absolventov

Vyučovanie v materských školách.

Organizácia štúdia

Jednoodborové rozširujúce štúdium realizuje v Žiline Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium prebieha v Žiline externou formou počas víkendov. Prednášky a skúšky sa realizujú v odborných učebniach Inštitútu. Predpokladaný začiatok: akademický rok 2018/2019.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky - 4 semestre
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
slovenský
Ďalšie informácie

Štúdium je určené učiteľom ZŠ a SŠ. Počas štúdia majú poslucháči k dispozícii bezplatný prístup na internet. Do poznámky prosím uveďte Vaše ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Termín podania prihlášok
1.1.1970
Prijímacia skúška

Prijímacie skúšky sa nerobia. Predpoklady pre zaradenie do štúdia: pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačný predpoklad na vyučovanie v ZŠ alebo SŠ

Kontaktné údaje

Kontakt
Mgr. Michal Langer
tel: +421 41 5621 183
mobil: 0908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

Člen AIVD SR
Sídlo Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 / 5621 183; 0908 277 38
E-mail: ipv@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch učiteľstvo: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, Geografia, História, Telesná výchova, Psychológia, Primárne vzdelávanie, Predprimárne vzdelávanie, Občianska výchova. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa.

Referencie (naši top klienti)

  • Pedagogická fakulta UK v Bratislave
  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - rozširujúce štúdium", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-55154/ucitelstvo-pre-predprimarne-vzdelavanie-rozsirujuce-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - rozširujúce štúdium "https://www.studia.sk/d-55154/ucitelstvo-pre-predprimarne-vzdelavanie-rozsirujuce-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Učiteľstvo biológie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. Učiteľstvo geografie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top