top

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium

externé štúdium

kvalifikačne štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Cieľ štúdia: Poskytnúť odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov a odborníkov v odbore Ekonómia a manažment

Cieľová skupina:

  1. odborní pracovníci znaleckých organizácií, ktorí
  2. vykonávajú funkciu znalcov a potrebujú si rozšíriť poznatky najmä v odbore Ekonómia a manažment
  3. odborní pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, peňažných ústavov a iných organizácií, ktorí potrebujú pre výkon svojej činnosti odborné poznatky zo súdno – znaleckej činnosti
  4. všetci noví záujemcovia, ktorí sa chcú pripraviť na výkon činností uvedených v predchádzajúcich bodoch,
  5. manažéri, experti, odborníci, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti určenia hodnoty podnikov a častí podnikov, prípadne zložiek majetku

Organizácia štúdia

320 hodín 4-semestrálne štúdium Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenia (streda – sobota) v čase od 9:00 – 16:30 hod. Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 30 hodín

Tématické celky:
1. Právne aspekty znaleckej činnosti
2. Súdne inžinierstvo
3. Metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku

Forma výučby: Prednášky, diskusie, riešenia prípadových štúdií, výmena poznatkov navzájom medzi účastníkmi

Forma ukončenia: Obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška písomná a ústna vykonaná pred odbornou komisiou. Súčasťou záverečnej skúšky je aj skúška z Odborného minima.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
15 mesiacov ,začiatok štúdia každý rok v januári, termín záverečnej skúšky apríl nasledujúceho roka.
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Ďalšie informácie

Rozsah štúdia: 320 hodín 4-semestrálne štúdium Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenie od stredy do soboty v čase od 9:00 – 16:30 hod. Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 30 hodín.

Prijímacia skúška

nevykonáva sa

Cena

Cena bez DPH
1 625 €
Cena s 20% DPH
1 950 € s DPH

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
bbs.euba.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Ingrid Sieglová
tel: 02/67295178
mobil: 0911 720 463
e-mail: znalectvo.bbs@euba.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Člen AIVD SR
Sídlo Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: (02) 6729 5375
E-mail: marketing.bbs@euba.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Kurzy, semináre, tréningy, školenia a špecializačné štúdia z ekonomickej oblasti pre podniky aj verejnosť, príprava na prijímacie skúšky na Ekonomickú univerzitu, medzinárodné aktivity, MBA (Franklin University,USA), jazykové kurzy,Detská Ekonomická Univerzita,Univerzita tretieho veku,IT kurzy, vzdelávanie v odbore Znalectvo – Znalecký ústav

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium ", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-56103/ekonomia-manazment-a-ohodnocovanie-majetku-specializovane-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium "https://www.studia.sk/d-56103/ekonomia-manazment-a-ohodnocovanie-majetku-specializovane-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora