top

EKONÓMIA, MANAŽMENT A OHODNOCOVANIE MAJETKU

externé štúdium

kvalifikačne štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Cieľ štúdia: Poskytnúť odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov a odborníkov v odbore Ekonómia a manažment

Cieľová skupina:

  1. odborní pracovníci znaleckých organizácií, ktorí
  2. vykonávajú funkciu znalcov a potrebujú si rozšíriť poznatky najmä v odbore Ekonómia a manažment
  3. odborní pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, peňažných ústavov a iných organizácií, ktorí potrebujú pre výkon svojej činnosti odborné poznatky zo súdno – znaleckej činnosti
  4. všetci noví záujemcovia, ktorí sa chcú pripraviť na výkon činností uvedených v predchádzajúcich bodoch,
  5. manažéri, experti, odborníci, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti určenia hodnoty podnikov a častí podnikov, prípadne zložiek majetku

Organizácia štúdia

320 hodín 4-semestrálne štúdium Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenia (streda – sobota) v čase od 9:00 – 16:30 hod. Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 44 hodín

Tématické celky: o Právne aspekty znaleckej činnosti o Súdne inžinierstvo o Metódy stanovenia hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku

Forma výučby: Prednášky, diskusie, riešenia prípadových štúdií, výmena poznatkov navzájom medzi účastníkmi

Forma ukončenia: Obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška písomná a ústna vykonaná pred odbornou komisiou. Súčasťou záverečnej skúšky je aj skúška z Odborného minima. Úspešnému absolventovi sa vydajú dve osvedčenia

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
15 mesiacov ,Začiatok výučby 25. januára 2017, termín záverečnej skúšky apríl 2018
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Ďalšie informácie

Rozsah štúdia: 320 hodín 4-semestrálne štúdium Jedenkrát mesačne 4-dňové sústredenia (streda – sobota) v čase od 9:00 – 16:30 hod. Súčasťou štúdia je osobitné vzdelávanie Odborné minimum v rozsahu 30 hodín

Prijímacia skúška

Cena

Cena bez DPH
1 625 €
Cena s 20% DPH
1 950 € s DPH

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.euba.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Ing. Ingrid Sieglová
tel: 02/67295178
mobil: 0911 720 463
e-mail: znalectvo.bbs@euba.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Dolnozemská cesta 1., 85235, Bratislava, Slovensko Bratislava I

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Člen AIVD SR
Sídlo Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: (02) 6729 5375
E-mail: bbs@euba.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Kurzy, semináre, tréningy, školenia a špecializačné štúdia z ekonomickej oblasti pre podniky aj verejnosť, príprava na prijímacie skúšky na Ekonomickú univerzitu, medzinárodné aktivity, MBA (Franklin University,USA), jazykové kurzy,Detská Ekonomická Univerzita,Univerzita tretieho veku,IT kurzy, vzdelávanie v odbore Znalectvo – Znalecký inštitút

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "EKONÓMIA, MANAŽMENT A OHODNOCOVANIE MAJETKU", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-56103/ekonomia-manazment-a-ohodnocovanie-majetku-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel EKONÓMIA, MANAŽMENT A OHODNOCOVANIE MAJETKU "https://www.studia.sk/d-56103/ekonomia-manazment-a-ohodnocovanie-majetku-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora