top

Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium

externé štúdium

kvalifikačne štúdium

Žilina

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Získanie novej aprobácie v odbore História

Uplatnenie absolventov

Vyučovanie predmetu História v základných a stredných školách

Organizácia štúdia

Jednoodborové rozširujúce štúdium učiteľstvo histórie realizuje v Žiline Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium je určené učiteľom ZŠ a SŠ, realizuje sa externou formou cez víkendy. Predpokladaný začiatok štúdia: akademický rok 2017/2018.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky - 4 semestre
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Spôsoby ukončenia štúdia
štátna skúška
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Ďalšie informácie

Prednášky a skúšky sa realizujú v odborných učebniach Inštitútu. Počas štúdia majú poslucháči k dispozícii bezplatný prístup na internet. Do poznámky prosím uveďte Vaše ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Termín podania prihlášok
16.6.2017
Prijímacia skúška

Prijímacie skúšky sa neuskutočňujú. Predpoklady pre zaradenie do štúdia:

  • pedagogickí zamestnanci spĺňajúci kvalifikačný predpoklad na vyučovanie v ZŠ alebo SŠ

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt
Mgr. Michal Langer
tel: 041/5621183
mobil: 0908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Inštitút priemyselnej výchovy

Člen AIVD SR
Sídlo Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 / 5621 183
E-mail: ipv@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Rozširujúce, inovačné , aktualizačné a špecializačné štúdia špeciálnej pedagogiky pre učiteľov,vychovávateľov a majstrov OV. Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, História, Telesná výchova, Psychológia, a iné. Doplňujúce pedagogické štúdium. Rekvalifikačné štúdiá: Základy práce na počítači Jazykové kurzy angličtiny pre všetky stupne pokročilosti pre individuálnych zamestnancov a firmy. Prípravné kurzy v rôznych odboroch.

Referencie (naši top klienti)

  • Pedagogická fakulta UK Bratislava
  • Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
  • Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica
  • Centrum celoživotného vzdelávania pri Univerzite Mateja Bela Banská Bystrica
  • Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
  • Dubnický technologický inštitút

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-61259/ucitelstvo-historie-rozsirujuce-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium "https://www.studia.sk/d-61259/ucitelstvo-historie-rozsirujuce-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora