top

Špeciálna pedagogika - Pedagogika a edukácia jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou

externé štúdium

kvalifikačne štúdium

Žilina

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Štúdium je určené pre absolventov vysokých škôl v študijnom odbore špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1. st. ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5. – 9. roč. s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky). Štúdium nie je určené pre absolventov vysokých škôl neučiteľského smeru s doplňujúcim pedagogickým štúdiom.

Po ukončení kvalifikačného vzdelávania v špecializácii Pedagogika jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou podľa Vyhlášky č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: absolvent získa spôsobilosť na vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v triedach a školách pre žiakov so zdravotným zvýhodnením. Podrobnejšie informácie sú špecifikované vo Vyhláške č.437/2009 Z. z.

Organizácia štúdia

Ponuka bude zverejnená v priebehu apríla 2019.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky - 4 semestre
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.ipvza.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr. Michal Langer
tel: 041/5621183
mobil: 0908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

Člen AIVD SR
Sídlo Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0908 277 328
E-mail: ipv@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch učiteľstvo: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, Geografia, História, Telesná výchova, Psychológia, Primárne vzdelávanie, Predprimárne vzdelávanie, Občianska výchova. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa.

Referencie (naši top klienti)

  • Pedagogická fakulta UK v Bratislave
  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Špeciálna pedagogika - Pedagogika a edukácia jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-62566/specialna-pedagogika-pedagogika-a-edukacia-jednotlivcov-s-narusenou-komunikacnou-schopnostou-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Špeciálna pedagogika - Pedagogika a edukácia jednotlivcov s narušenou komunikačnou schopnosťou "https://www.studia.sk/d-62566/specialna-pedagogika-pedagogika-a-edukacia-jednotlivcov-s-narusenou-komunikacnou-schopnostou-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora