top

Špeciálna pedagogika - Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

externé štúdium

kvalifikačne štúdium

Žilina

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Po ukončení vzdelávania Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: absolvent získa spôsobilosť na vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v triedach školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Podrobnejšie informácie sú špecifikované vo Vyhláške č. 437/2009 Z.z.

Organizácia štúdia

Predpokladaný začiatok štúdia: akademický rok 2017/2018 Štúdium realizuje v Žiline Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra špeciálnej pedagogiky. Do štúdia môžu byť zaradení absolventi vysokých škôl v študijnom odbore špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5.-9. ročník ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky). Štúdium nie je určené pre absolventov vysokých škôl neučiteľského smeru s doplňujúcim pedagogickým štúdiom. Štúdium sa realizuje externou formou. Za jeden semester absolvujú účastníci dve sústredenia (pondelok až piatok).

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky - 4 semestre
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Ďalšie informácie

Prednášky a skúšky sa realizujú v odborných učebniach Inštitútu priemyselnej výchovy. Poslucháči majú k dispozícii dostupnú literatúru. Počas štúdia majú poslucháči k dispozícii bezplatný prístup na internet. Do poznámky prosím uveďte Vaše ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Termín podania prihlášok
30.4.2017
Prijímacia skúška

Prijímacie skúšky sa neuskutočňujú.

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.ipvza.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr. Michal Langer
tel: 041/5621183
mobil: 0908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Inštitút priemyselnej výchovy

Člen AIVD SR
Sídlo Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 041 / 5621 183
E-mail: ipv@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Rozširujúce, inovačné , aktualizačné a špecializačné štúdia špeciálnej pedagogiky pre učiteľov,vychovávateľov a majstrov OV. Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, História, Telesná výchova, Psychológia, a iné. Doplňujúce pedagogické štúdium. Rekvalifikačné štúdiá: Základy práce na počítači Jazykové kurzy angličtiny pre všetky stupne pokročilosti pre individuálnych zamestnancov a firmy. Prípravné kurzy v rôznych odboroch.

Referencie (naši top klienti)

  • Pedagogická fakulta UK Bratislava
  • Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
  • Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica
  • Centrum celoživotného vzdelávania pri Univerzite Mateja Bela Banská Bystrica
  • Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica
  • Dubnický technologický inštitút

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Špeciálna pedagogika - Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-62566/specialna-pedagogika-pedagogika-deti-s-narusenou-komunikacnou-schopnostou-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Špeciálna pedagogika - Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou "https://www.studia.sk/d-62566/specialna-pedagogika-pedagogika-deti-s-narusenou-komunikacnou-schopnostou-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora