Špeciálna pedagogika - Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si publikované štúdia organizátora IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o. alebo ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

Po ukončení vzdelávania Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: absolvent získa spôsobilosť na vyučovanie predmetov komunikačné zručnosti, individuálna logopedická starostlivosť, individuálne logopedické cvičenia a individuálna logopedická intervencia v triedach školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Podrobnejšie informácie sú špecifikované vo Vyhláške č. 437/2009 Z.z.

Organizácia štúdia

Predpokladaný začiatok štúdia: akademický rok 2018/2019 Štúdium realizuje v Žiline Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra špeciálnej pedagogiky. Do štúdia môžu byť zaradení absolventi vysokých škôl v študijnom odbore špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5.-9. ročník ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky). Štúdium nie je určené pre absolventov vysokých škôl neučiteľského smeru s doplňujúcim pedagogickým štúdiom. Vzdelávanie je organizované formou 1 – 5 dňových blokových sústredení.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky - 4 semestre
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
Slovenský jazyk
Ďalšie informácie

Prednášky a skúšky sa realizujú v odborných učebniach Inštitútu priemyselnej výchovy. Poslucháči majú k dispozícii dostupnú literatúru. Počas štúdia majú poslucháči k dispozícii bezplatný prístup na internet. Do poznámky prosím uveďte Vaše ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Prijímacia skúška

Prijímacie skúšky sa neuskutočňujú. Do štúdia môžu byť zaradení absolventi vysokých škôl v študijnom odbore špeciálna pedagogika, učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (5.-9. ročník ZŠ s rozširujúcim štúdiom špeciálnej pedagogiky). Štúdium nie je určené pre absolventov vysokých škôl neučiteľského smeru s doplňujúcim pedagogickým štúdiom. Vzdelávanie je organizované formou 1 – 5 dňových blokových sústredení.

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.ipvza.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr. Michal Langer
tel: 041/5621183
mobil: 0908 277 328
e-mail: michal.langer@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko Žilina

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

Člen AIVD SR
Sídlo Antona Bernoláka 51, 010 01, Žilina, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0908 277 328
E-mail: ipv@ipvza.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch učiteľstvo: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, Geografia, História, Telesná výchova, Psychológia, Primárne vzdelávanie, Predprimárne vzdelávanie, Občianska výchova. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa.

Referencie (naši top klienti)

  • Pedagogická fakulta UK v Bratislave
  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Špeciálna pedagogika - Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-62566/specialna-pedagogika-pedagogika-deti-s-narusenou-komunikacnou-schopnostou-studium-zilina

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Špeciálna pedagogika - Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou "https://www.studia.sk/d-62566/specialna-pedagogika-pedagogika-deti-s-narusenou-komunikacnou-schopnostou-studium-zilina". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

3. Doplňujúce pedagogické štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

4. Učiteľstvo geografie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

5. Učiteľstvo výtvarného umenia - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top