super

Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň - denná forma štúdia

denné štúdium

magisterské štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Absolvent štúdia je pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou, komunitou aj spoločnosťou. Absolvent získava zručnosti a skúsenosti v oblasti psychologickej diagnostiky, adekvátneho zhodnotenia psychického stavu vrátane psychopatologických symptómov, samostatného vedenia psychologickej intervencie a konzultačnej činnosti, realizácie preventívnej činnosti za účelom podpory duševného zdravia a optimálnej kvality života ako aj vedenia vzdelávacej činnosti určenej verejnosti alebo relevantným odborníkom.

Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia je pripravený kvalitne pracovať s klientom, skupinou, komunitou aj spoločnosťou. Absolvent získava zručnosti a skúsenosti v oblasti psychologickej diagnostiky, adekvátneho zhodnotenia psychického stavu vrátane psychopatologických symptómov, samostatného vedenia psychologickej intervencie a konzultačnej činnosti, realizácie preventívnej činnosti za účelom podpory duševného zdravia a optimálnej kvality života ako aj vedenia vzdelávacej činnosti určenej verejnosti alebo relevantným odborníkom.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
2 roky, 4 semestre
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Ďalšie informácie

Ročné školné sa uhrádza v termíne do zápisu na štúdium. Mesačné platby – vždy k 15. dňu v mesiaci (september až jún). Semestrálne platby – 15. augusta a 15. januára.

Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
Ubytovanie fakulta zabezpečuje v ubytovacom zariadení UNINOVA, ktoré nie je súčasťou budovy školy. Strava je poskytovaná v rámci budovy školy a to v jedálni a bufete.
Akreditovaná vysoká škola poskytujúca titul
Magister "Mgr."
Prijímacia skúška

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore psychológia alebo absolvovanie magisterského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo.

Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
20 €
Cena (neplatca DPH)
2 190 €

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.paneurouni.com

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr. Eva Osadská
tel: + 421 2 635 331 48
e-mail: studijne.fps@paneurouni.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Tematínska 10, Bratislava, 851 05, Bratislava, Slovensko Bratislava V

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Fakulta psychológie PEVŠ

Sídlo Tematínska 10, 851 01, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: +421 904 459 000
E-mail: studijne.fps@paneurouni.com

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Súkromna vysoká škola

Zoznam fakúlt

Názov mesto tel E-mail
Paneurópska vysoká škola Bratislava 02/ 48 20 88 21 katarina.hodorova@uninova.sk
Centrum transferu poznatkov, PEVŠ Bratislava 02/ 6820 3627, 02/6820 3626 maria.lukacova@uninova.sk
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ Bratislava +421 2 68 203 608 dekanat.fep@paneurouni.com
Fakulta informatiky PEVŠ Bratislava +421 2 68 203 605 studijne.fi@paneurouni.com
Fakulta masmédií PEVŠ Bratislava +421 904 459 000 studijne.fm@paneurouni.com
Fakulta práva PEVŠ Bratislava +421 904 459 000 jana.zahorcakova@paneurouni.com
Fakulta psychológie PEVŠ Bratislava +421 904 459 000 studijne.fps@paneurouni.com

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň - denná forma štúdia", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-63704/psychologia-socialna-a-poradenska-psychologia-magistersky-stupen-denna-forma-studia-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Psychológia - Sociálna a poradenská psychológia - magisterský stupeň - denná forma štúdia "https://www.studia.sk/d-63704/psychologia-socialna-a-poradenska-psychologia-magistersky-stupen-denna-forma-studia-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora