top

MBA Executive management – Online program

diaľkové štúdium

MBA štúdium

Praha

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Tento flexibilný profesijný vzdelávací program MBA Executive Management Online je určený všetkým členom stredného a vyššieho managementu, ktorí robia dôležité strategické rozhodnutia a určujú tak smerovanie a budúcnosť danej spoločnosti. Program MBA Executive management poskytuje študentom všetky potrebné znalosti z najrôznejších oblastí managementu, ktoré obohacuje o praktické aspekty a riešenia reálnych problémov. Pokrýva tak veľmi široké spektrum praktických znalostí a zručností a vždy zdôrazňuje vplyv danej oblasti na strategické rozhodnutia manažéra. Výučba tohto programu prebieha prostredníctvom virtuálnej učebne, kde sa študenti nemusia fyzicky dostavovať na výučbu, aleštudujú z pohodlia domova. Virtuálna učebňa je prispôsobená tomu, aby sa študent do prednášky mohol zapojiť aj osobne a napr. komunikovať s lektorom alebo ostatnými študentmi. Lektor môže šíriť informácie v podobe najrôznejších dokumentov, fotiek a videí. Výučba prebieha rovnako ako prednášky na seminári, len s tým rozdielom, že sa môžete pripojiť odkiaľkoľvek a frekvencia je jedenkrát za mesiac.

Uplatnenie absolventov

Nositelia titulu MBA získavajú výrazný náskok na trhu práce pred ostatnými pracovníkmi daného odboru a zvyšujú svoju šancu na uplatnenie v manažmente veľkých nadnárodných spoločností.

Organizácia štúdia

K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať celkom desať študijných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov po piatich moduloch. Na konci štúdia potom študent vypracuje záverečnú prácu.

Na začiatku štúdia sa bude konať seminár, kde prebehne uvítanie študentov zo strany Cambridge Business School a výučba prvých dvoch modulov. Ďalšia výučba už prebieha online formou, kedy sa študent každý mesiac zúčastní jednej videokonferencie, kde prebehne výučba pre aktuálny modul.

Výklad za jeden modul je v rozsahu dvoch hodín. Grafické znázornenie časového harmonogramu celého štúdia nájdete tu.

Štúdium prebieha primárne v českom jazyku. Pre prispôsobenie výučby slovenským študentom však akceptujeme seminárne aj záverečné práce vypracované v jazyku slovenskom.

V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi rôznymi spôsobmi – telefonicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, videokonferencie alebo osobne.

Študenti sa na plnení študijných povinností pripravujú účasťou na seminári a videokonferenciách, konzultáciami s lektormi a samoštúdiom podkladov, ktoré sú dostupné v študentskej sekcii.

Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu v semestri, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Účasť na seminári a videokonferenciách povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.

Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
1 rok
Interval štúdia
otvára sa raz štvrťročne
Vyučovací jazyk
čeština
Ďalšie informácie

Zahájenie výučby je trikrát do roka, vždy k 1.3., 1.5. a 20.10.

Termín podania prihlášok
1.1.1970
Prijímacia skúška

nie

Požiadavky na prijatie zahraničných študentov
Štúdium prebieha v českom jazyku, no postupové aj záverečné práce je bez problémov možné odovzdať v slovenskom jazyku, takže si nemusíte robiť žiadne starosti s prekladmi. Okrem toho, výučby v českom jazyku môžete považovať za ďalšie zlepšenie seba samého.
Poplatok za prijímacie skúšky (neplatca DPH)
0 Kč
Cena (neplatca DPH)
84 000 Kč
Poznámka k cene
Platba v jednej splátke.

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Kontakt

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Praha, Praha, Česko

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Cambridge Business School s.r.o.

Člen AIVD ČR
Sídlo V Jámě 1/699, 11000, Praha 1 - Nové Město, Česko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 222 212 895
E-mail: info@cambschool.cz

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Cambridge Business School je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného manažérskeho vzdelania v profesijných vzdelávacích programoch MBA, BBA a LL.M. Tie sú ideálnym riešením pre všetkých, ktorí chcú investovať do svojho osobného rozvoja a získať poznatky okamžite prenositeľné do praxe.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "MBA Executive management – Online program", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-64566/mba-executive-management-online-program-studium-praha

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel MBA Executive management – Online program "https://www.studia.sk/d-64566/mba-executive-management-online-program-studium-praha". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora