top

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

externé štúdium

Univerzita tretieho veku štúdium

Bratislava

Nezáväzne objednať

Profil absolventa

Cieľom štúdia Univerzity tretieho veku je vhodnou formou sprístupniť skupine občanov – seniorov (osoby vo veku od 45 rokov) nové poznatky, vedomosti a zručnosti zamerané na rozvoj osobnosti, uspokojenie osobných záujmov a zapájanie sa do aktívneho života.

Štúdium na UTV trvá 2 akademické roky (4 semestre)*, je to ucelený vzdelávací program, ktorý ponúka 5 študijných odborov:

  • Medzinárodný cestovný ruch a klient
  • Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie
  • Ekonómia pre každého (nový odbor !)
  • Kúpeľníctvo a wellness
  • Marketing a obchod ako ich nepoznáte

Cena štúdia: 1 študijný odbor:
79 Eur pre pracujúcich uchádzačov, ktorí majú pravidelný alebo nepravidelný príjem z pracovnej činnosti
69 Eur pre nepracujúcich uchádzačov, ktorí nemajú žiadny príjem z pracovnej činnosti a prijímajú len starobný alebo invalidný dôchodok

Poznámka : *) s výnimkou študijných odborov „Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie“ a „Ekonómia pre každého“ (1 – ročné odbory)

Organizácia štúdia

Študijné odbory UTV

„Medzinárodný cestovný ruch a klient“

Radi spoznávate nové miesta a nových ľudí? Je pre Vás cestovanie koníčkom a záľubou? Toto je štúdium pre Vás šité na mieru. Cieľom je poskytnúť poznatky a vytvoriť prostredie pre kreatívne myslenie z aspektu ponuky a dopytu na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Obsah štúdia je orientovaný na charakteristiku a nové trendy v medzinárodnom cestovnom ruchu, predstavenie ochrany spotrebiteľa vo vybraných službách cestovného ruchu na medzinárodnom trhu (zájazdy a cestovné kancelárie, letecká doprava, ubytovacie zariadenia). Cieľom kurzu je vytvoriť poznatkovú základňu medzinárodného cestovného ruchu v ekonomických súvislostiach.

„Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie“

Plánovanie a riadenie osobných a rodinných financií. Rodinný rozpočet. Sporenie a investície. Nedostatok finančných prostriedkov v rodine a možnosti riešenia. Styk s bankou, základné pravidlá a nástroje. Služby elektronického bankovníctva. Bezpečnosť finančných operácií na internete. Ochrana vkladov v bankách. Poistenie a vybrané poistné produkty na trhu v oblasti životného a neživotného poistenia. Finančné produkty pre seniorov. Možnosti poradenstva. Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu.

„Ekonómia pre každého“

Osvojte si základné poznatky z podnikateľského prostredia z pohľadu získavania informácií z účtovníctva podnikateľských subjektov. Získajte základné informácie o vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva, poznatky o vedení a spracovaní mzdovej agendy a o ochrane osobných údajov. Naučte sa, ako získavať informácie o jednotlivých spoločnostiach, ako „čítať“ účtovnú závierku, ktorá je verejne dostupná v registri účtovných závierok. Okrem účtovníctva spoločností poukážeme aj na účtovníctvo miest a obcí. Súčasťou štúdia je aj osvojenie si základných informácií o práci s počítačom a IT zručností, práca s aplikáciami Microsoft Office, používanie internetu pre potreby získavania informácií a elektronickej komunikácie (vytvorenie e-mailovej schránky).

„Kúpeľníctvo a wellness“

História kúpeľníctva a kúpeľného cestovného ruchu. Kúpeľné pobyty a kúpeľné procedúry, zdravotné indikácie pre kúpeľnú liečbu. Ochrana a bezpečnosť v kúpeľných miestach, hygiena a kvalita vody. Podporné finančné možnosti pre kúpeľných klientov a turistov Wellness služby a nové trendy cestovného ruchu. Termálne kúpaliská a aquaparky (SPA Wellness). Kúpeľné miesta v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Geoturistika v spojení s kúpeľným cestovným ruchom

„Marketing a obchod ako ich nepoznáte“

Zaujíma Vás problematika obchodu? Zaujíma Vás marketing? V rámci nášho programu sa dozviete, čo je to spotrebiteľské správanie, spoznáte druhy tovaru a ich vlastnosti, dozviete sa, ako riešiť reklamácie a naučíme Vás, ako porozumieť reklame. Príďte medzi nás, tešíme sa na Vás !

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
14 sústredení = 42 vyučovacích hodín v dvojtýždňových intervaloch v období október 2018 – máj 2019
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Vyučovací jazyk
Slovenský
Ďalšie informácie

V prípade prihlásenia sa do 31.5.2018 poskytujeme zľavu 20% z účastníckeho poplatku.

Poplatok za prijímacie skúšky
0 € (0 € bez DPH)

Cena

Cena bez DPH
65,83 €
Cena s 20% DPH
79 € s DPH
Poznámka k cene
79 Eur pre pracujúcich uchádzačov, ktorí majú pravidelný alebo nepravidelný príjem z pracovnej činnosti 69 Eur pre nepracujúcich uchádzačov, ktorí nemajú žiadny príjem z pracovnej činnosti a prijímajú len starobný alebo invalidný dôchodok

Študijný odbor

Kontaktné údaje

Www stránka aktivity
www.euba.sk

(Tu nájdete viac informácií o tejto aktivite)

Kontakt
Mgr Jarolím Hraško
tel: 00421 2 6729 5165
mobil: 00421 911 695 747
e-mail: jarolim.hrasko@euba.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovensko Bratislava IV

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Člen AIVD SR
Sídlo Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: (02) 6729 5375
E-mail: bbs@euba.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

Kurzy, semináre, tréningy, školenia a špecializačné štúdia z ekonomickej oblasti pre podniky aj verejnosť, príprava na prijímacie skúšky na Ekonomickú univerzitu, medzinárodné aktivity, MBA (Franklin University,USA), jazykové kurzy,Detská Ekonomická Univerzita,Univerzita tretieho veku,IT kurzy, vzdelávanie v odbore Znalectvo – Znalecký inštitút

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "UNIVERZITA TRETIEHO VEKU", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-69873/univerzita-tretieho-veku-studium-bratislava

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel UNIVERZITA TRETIEHO VEKU "https://www.studia.sk/d-69873/univerzita-tretieho-veku-studium-bratislava". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Prihlásiť sa na štúdium Kontaktovať organizátora