Európska škola TUINY

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

Dvojročné diaľkové štúdium v Prahe. I. ročník sa študuje na I. škole TČM v roku 2016/17, prvým seminárom 23. – 27. novembra 2016 a druhý ročník prostredníctvom Európskej školy TUINY pod gestorstvom čínskych profesorov, ktorá po ukončení štúdia a obdržania Diplomu z Číny Vám ponúkne ďalšiu formu vzdelávania – Nadstavbové štúdium TUINY:

  1. Detské masáže TUINA – Li Dongmei
  2. Dynamické napravovanie – Wang Fuyin
  3. Reflexné masáže pre pokročilých – Wang Fuyin
  4. Napravovanie chrbtice – Liu Yangang
  5. Napravovanie kĺbov ruky – Liu Yangang
  6. Napravovanie kĺbov nohy – Liu Yangang
  7. Vnútorné lekárstvo a gynekológia – Liu Yangang
  8. Klinická prax – Wang Fuyin/Liu Yangang

Uplatnenie absolventov

Naši absolventi sa uplatnia v oblasti KÚPEĽNÍCTVA, BALNEOLÓGIE, REHABILITÁCIE, v MASÉRSKYCH odboroch…

Prostredníctvom Sinobiologickej spoločnosti už máme stovky ukončených študentov Akupunktúry a Fytoteapie zo Slovenska, čo nás ako zabezpečovateľov a propagátorov prírodnej medicíny skutočne hreje pri srdci, že rastie nielen vedomostný a inteligenčný potenciál odborne vzdelaných ľudí zo Slovenska, ktorí dokážu pomôcť aj v prípadoch, kde sú iné možnosti liečby v limitoch, ale ukončením týchto smerov štúdia narastá aj osobnostná kvalita ľudí, ktorí pomáhajú ostatným.

Taktiež z prestížneho hľadiska je múdre umožniť záujemcom študovať tento smer, nakoľko je to odbor, ktorý môže ponúknuť na Slovensku zatiaľ len pár jednotlivcov, čím sa zaradíte po odbornej stránke taktiež medzi špičkové pracoviská.

V prípade, že máte záujem absolvovať naším prostredníctvom toto štúdium, s dôverou sa obracajte na nás.

Organizácia štúdia

Diaľkové štúdium TUINY otvárame na Európskej škole TUINY v Prahe každoročne. I. ročník Teoretických základov Tradičnej čínskej medicíny sa študuje na I. Škole TČM a druhý ročník na EŠT. Po ukončení základného 2. ročného štúdia , je možnosť navštevovať už spomínané Nadstavbové štúdium ktoré je naplnené ponukou 8. odborných seminárov, odprednášaných čínskymi odborníkmi na TUINU masáže.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
Štandardná dĺžka štúdia sú 2. roky, s možnosťou vyššieho vzdelávania sa v odbore, absolvovaním ôsmich 4. dňových seminárov .
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Ďalšie informácie

Praktik tohto druhu masáží musí ovládať teoretické základy tčm, diagnostiku a masážne techniky spolu s manipulačnými technikami.

Ukončený absolvent – praktik TUINA čínskych liečebných masáží ovláda Teoretické základy tradičnej čínskej medicíny, čínsku diagnostiku z jazyka a pulzov a rad liečebných techník pre deti a dospelých od únavového syndrómu, cez liečbu tráviacich problémov, gynekológie, ortopédie…

Cena (neplatca DPH)
922 €
Poznámka k cene
Bližšie informácie o cene sa dozviete na stránke www.sinbios.sk a tiež v zasielaných členských informáciách.

Kontaktné údaje

Kontakt
Pani Danka Jellinková – tajomníčka Sinbios
mobil: 0907/726 238
e-mail: info@sinbios.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

FTVS KU a EŠT, Praha, Česko

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Sinbios, Sinobiologická spoločnosť na Slovensku

Sídlo Palackého č. 6, 81102, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0907/726 238
E-mail: info@sinbios.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

SINBIOS, Sinobiologická spoločnosť na Slovensku. Doveľte nám , aby sme sa Vám predstavili. Sinobiologická spoločnosť so sídlom v Bratislave vznikla ako dcérska spoločnosť Československej SinoBiologickej® spoločnosti so sídlom v Prahe ktorej súčasťou je aj I. škola Tradičnej čínskej medicíny. Cieľom spoločností je šírenie poznatkov a myšlienok čínskej medicíny ku prevencii chorôb, utužovania zdravia a zvyšovania duchovných hodnôt ľudského života. Prínosom Sinbiosu je umožniť slovenským členom a študentom využívať praktické skúsenosti našich a zahraničných odborníkov v oblasti Tradičnej čínskej medicíny ako aj umožnenie študujúcim v Prahe, platiť poplatky za školné ako aj odborné semináre vo výhodnom platobnom pomere. Aktuálne realizujeme ako študijný smer 4. ročné diaľkové štúdium akupunktúry a 3. ročné štúdium TUINA masáží, s odbornými seminármi čínskej Fytoterapie , ale aj ročné štúdium čínskych cvičení Quigong Yangshengfa ako aj mnohé ďalšie odborné semináre. Spolupracujeme s čínskymi Univerzitami Guangming, Tianjinskou Univerzitou a francúzskym inštitútom Chuzhen pre šírenie myšlienok Tcm v Európe. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou a absolvent našej školy obdrží diplom z Čínskej Univerzity. Aktuálne v Prahe prebieha štúdium akupunktúry v dvoch ročníkových moduloch a v školskom roku 2014/15 otvoríme pre našich záujemcov ďalší modul štúdia akupunktúry.

Referencie (naši top klienti)

  • Čestný členovia Sinbiosu sú MUDr. Teodor Rosinský, Mgr. Vladimír Ando, MUDr. Vladimír Balogh
  • Odborným garantom, školy je MUDr. Alena Ondrejkovičová PhD.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Európska škola TUINY", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-71052/europska-skola-tuiny-studium-praha

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Európska škola TUINY "https://www.studia.sk/d-71052/europska-skola-tuiny-studium-praha". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

2. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

3. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

4. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

5. Aplikovaná chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top