Štúdium Tradičnej čínskej medicíny odbor Akupunktúra

Tento kurz už nie je aktuálny.

Pozrite si ďalšie štúdia v kategóriach

Profil absolventa

Akupunktúra ako liečebná metóda sa môže popísať ako medicínska disciplína, ktorá sa dá využiť vo všetkých medicínskych odboroch či už v rámci prevencie, diagnostiky alebo liečby. Počas 4. ročného diaľkového štúdia sa absolvent našej školy naučí filozofiu Tradičnej čínskej medicíny, jin a jang, päť prvkov telové tekutiny, meridiány a vyhľadávanie bodov, orgány zangfu a vzťahy medzi nimi, vzájomné ovplyvňovanie orgánov , pomenovanie príčin chorôb, diagnostiku, odčítanie pulzov, základy dietetiky, základy TUINA čínskych liečebných masáží, základy čínskej fytoterapie , minimum západnej medicíny –nezdravotníci......

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa s medicínskym titulom smeruje k doplneniu si ešte vzdelania na SZÚ – Slovenskej Zdravotníckej Univerzite Atestačnými skúškami pre otvorenie licencie v odbore akupunktúra a nelekári si otvárajú prax ako živnosť v terapii TČM, pričom sú zaradení pod masáže.

Organizácia štúdia

Nakoľko naša škola je jediná ktorá spolupracuje pod gestorstvom Univerzity Guangming v Pekingu a Tianjinskej Univerzity, tak naši študenti po ukončení štúdia Záverečnou skúškou, obdržia z Číny Diplom – praktik Tradičnej čínskej medicíny v odbore Akupunktúra.

Prvý seminár prvého ročníka 4. ročného diaľkového štúdia akupunktúry, prebehne v termíne 23. – 27. novembra 2016. Prvý ročník je pilierom pre ďalšie vzdelávanie študentov, ktorí sa po jeho absolvovaní môžu rozhodnúť pre smerovanie odborné, či sa zamerajú na štúdium Akupunktúry, alebo liečebných masáží TUINA, či bezdotykových masáží Medical Qigong, alebo Yangshengfa. Je možné pri komforte časovom aj súbežne študovať povädzme dva smery, napríklad akupunktúru spolu s TUINOU. Semináre tak staviame, aby sa navzájom neprekrývali.

Absolvovanie jedného ročníka napĺňa 5 päťdňových seminárov z ktoré prebiehajú približne raz za dva mesiace. Štúdium organizačne zabezpečujeme pre slovenských záujemcov v Prahe v ČR, v spolupráci s našou materskou organizáciou taktiež pre šírenie myšlienok Tradičnej čínskej medicíny s Československou Sinbobiologickou spoločnosťou. Päťdňové semináre sa organizačne delia na tri dni teoretických prednášok a následne dva dni praktickej výučby.

Na základe Európskych požiadaviek na štúdium TČM študentov delíme na zdravotníkov a nezdravotníkov.

 1. ročník, šk.rok 2016/17 – prebieha výučba Teoretických základov Tradičnej čínskej medicíny
 2. ročník, šk. rok 2017/18 – Základy Akupunktúry, priebeh meridiánov a lokalizácia bodov.
 3. ročník, šk. rok 2018/19 – Praktická Akupunktúra, kazuistiky
 4. ročník, šk. rok 2019/2020 – Klinická Akupunktúra, kazuistiky, záverečná skúška

Po ukončení štúdia, alebo po 3. ročníku , sa pravidelne organizujú pre pokročilých študentov a absolventov stáže v Číne s rozsahom 3. – 4. týždňov. Stáže umožňujú intenzívnu prax vlastných skúseností vo všetkých odboroch ako je(vnútorné lekárstvo, akupunktúra, masáže, gynekológia, pediatria a iné). Po úspešnom absolvovaní skúšok je štúdium zakončené Diplomom , ktorý je vystavený v spolupráci s čínskou Univerzitou s ktorou spolupracujeme a drží gestorstvo nad našou školou.

Ďalšie informácie

Štandardná dĺžka štúdia
4. roky, začíname 23. novembra 2016; Prvé tri roky napĺňa každý rok 5 seminárov, každý v dĺžke trvania piatich dní od stredy do nedele a vo štvrtom ročníku zostávajú 3 päťdňové semináre pred Záverečnou skúškou
Interval štúdia
otvára sa raz ročne
Ďalšie informácie

Na základe vyše vyše dvadsaťpäťročných skúseností s výučbou TČM otvárame na jeseň , 23. novembra roku 2016 komplexné 4. ročné diaľkové štúdium tradičnej čínskej medicíny v odbore Akupunktúra. Štúdium pripravujeme v spolupráci s Tianjinskou Univerzitou Tradičnej čínskej medicíny a Univerzitou Guangming v Pekingu a francúzskym Inštitítom Chuzhen pre šírenie myšlienok Tradičnej čínskej medicíny v Európe. Prebiehať bude v rokoch 2016 – 2020.

Ročné štúdium organizujeme do piatich 5 dňových seminárov ktoré začínajú stredou a končia v nedeľu a ďalších doplnkových seminárov, podľa potreby. Študenti v rámci štúdia obdržia Index, do ktorého sa zapisuje účasť na jednotlivých študijných ako aj praktických seminároch.

Témy, termíny a platby budú zverejnené na internete, a v členských informáciách Sinbiosu. Podmienkou štúdia je stať sa členom Sinobiologickej spoločnosti na Slovensku, ktorá je priamo pobočkou I. školy Tradičnej čínskej medicíny a Československej Sinobiologickej spoločnosti v Prahe, uhradiť si ročný poplatok členského vo výške 17 eur, za čo budete dostávať pravidelne informácie o dianí v oblasti TČM v ČR a na Slovensku.

Termíny študijných seminárov TZ TČM:

 • 1. seminár 23. – 27. novembra 2016
 • 2. seminár 11. – 15. januára 2017
 • 3. seminár 15. – 19. februára 2017
 • 4. seminár 5. – 9. apríla 2017
 • 5. seminár 17. – 21. mája 2017

Letná škola sa bude konať v termíne august 2017.

V prípade, že sa chcete stať naším študentom, členom a budúcim záujemcom o štúdium TČM na Slovensku, ktoré však prebieha v Prahe, prosíme o zaslanie Vašej korešpondenčnej adresy na náš mail, alebo nás telefonicky oslovte . Pošleme Vám na vašu korešpondenčnú adresu Všetky materiály či prihlášky ohľadne členstva a štúdia, ako aj šekové poukážky, na zaslanie členského príspevku či úhradu školného. Po vyplnení a zaslaní Vašej prihlášky či za člena, alebo aj na štúdium (môžete poslať aj ako prílohu mailu ), alebo poštou a po úhrade členského príspevku vo výške 17,– eur/1 rok, sa stávate zaslaním členského preukazu na Vašu adresu , členom našej spoločnosti Sinbios a po úhrade školného sa stávate budúcim študentom daného odboru Akupunktúry, TUINA čínskych liečebných masáží.

Ubytovanie, strava a voľný čas študentov
FTVS KU, Fakulta Telovýchovy a Sportu Karlovej Univerzity, ktorej súčasťou je aj internát s možnosťou ubytovania pre našich študentov. Sídlo je na ulici José Mártiho č. 31, Praha 6.
Termín podania prihlášok
1.1.1970
Prijímacia skúška

Študovať môže každý záujemca s ukončeným stredným vzdelaním akéhokoľvek smeru s maturitou. Podmienkou je stať sa členom Sinobiologickej spoločnosti, uhrádzať si pravidelne členský príspevok vo výške 17,– eur/rok a uhradiť si školný poplatok za diaľkové štúdium akupunktúry.

Kontaktné údaje

Kontakt
Pani Danka Jellinková
mobil: 0907/726 238
e-mail: info@sinbios.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Miesto štúdia

José Mártiho 31, Praha 6, Česko

Zobraziť ďalšie štúdiá

Detail organizátora

Organizátor

Sinbios, Sinobiologická spoločnosť na Slovensku

Sídlo Palackého č. 6, 81102, Bratislava, Slovensko
Kontakt na spoločnosť Telefón: 0907/726 238
E-mail: info@sinbios.sk

(prosím uveďte www.education.sk ako zdroj informácií)

Web

Popis činnosti

SINBIOS, Sinobiologická spoločnosť na Slovensku. Doveľte nám , aby sme sa Vám predstavili. Sinobiologická spoločnosť so sídlom v Bratislave vznikla ako dcérska spoločnosť Československej SinoBiologickej® spoločnosti so sídlom v Prahe ktorej súčasťou je aj I. škola Tradičnej čínskej medicíny. Cieľom spoločností je šírenie poznatkov a myšlienok čínskej medicíny ku prevencii chorôb, utužovania zdravia a zvyšovania duchovných hodnôt ľudského života. Prínosom Sinbiosu je umožniť slovenským členom a študentom využívať praktické skúsenosti našich a zahraničných odborníkov v oblasti Tradičnej čínskej medicíny ako aj umožnenie študujúcim v Prahe, platiť poplatky za školné ako aj odborné semináre vo výhodnom platobnom pomere. Aktuálne realizujeme ako študijný smer 4. ročné diaľkové štúdium akupunktúry a 3. ročné štúdium TUINA masáží, s odbornými seminármi čínskej Fytoterapie , ale aj ročné štúdium čínskych cvičení Quigong Yangshengfa ako aj mnohé ďalšie odborné semináre. Spolupracujeme s čínskymi Univerzitami Guangming, Tianjinskou Univerzitou a francúzskym inštitútom Chuzhen pre šírenie myšlienok Tcm v Európe. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou a absolvent našej školy obdrží diplom z Čínskej Univerzity. Aktuálne v Prahe prebieha štúdium akupunktúry v dvoch ročníkových moduloch a v školskom roku 2014/15 otvoríme pre našich záujemcov ďalší modul štúdia akupunktúry.

Referencie (naši top klienti)

 • Čestný členovia Sinbiosu sú MUDr. Teodor Rosinský, Mgr. Vladimír Ando, MUDr. Vladimír Balogh
 • Odborným garantom, školy je MUDr. Alena Ondrejkovičová PhD.

Objednávka online

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránkach "studia.education.sk" som našiel Vašu aktivitu "Štúdium Tradičnej čínskej medicíny odbor Akupunktúra ", ktorá sa zobrazí na linke:
https://www.studia.sk/d-71054/studium-tradicnej-cinskej-mediciny-odbor-akupunktura-studium-praha-6

Prosím kontaktujte ma čo najskôr, či je možné prihlásiť sa na túto aktivitu s nasledovnými údajmi:

Údaje:

Vyžiadanie informácií

Začiatok správy

Dobrý deň,
na stránke studia.education.sk som našiel Štúdium Tradičnej čínskej medicíny odbor Akupunktúra "https://www.studia.sk/d-71054/studium-tradicnej-cinskej-mediciny-odbor-akupunktura-studium-praha-6". Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku:

 

Štúdia, ktoré by Vás mohli zaujímať

1. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

2. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

3. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

4. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

5. Aplikovaná chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top