Štúdium v odbore humanitné vedy je zamerané na štúdium vedných disciplín veľmi často využívaných okrem iného aj na riadenie spoločnosti a hospodárstva.

Humanitné vedy ponúkajú školy umenia a fakulty humanitných vied. Na Slovensku humanitné vedy môžete študovať v týchto mestách:

 • Bratislava
 • Ružomberok
 • Nitra
 • Prešov
 • Trnava
 • Komárno
 • Banská Bystrica
 • Žilina
 • Košice
 • Sládkovičovo

K humanitným vedám okrem iného patria:

 • historické vedy a archeológia
 • filologické vedy
 • filozofické vedy, etika a teologické vedy
 • vedy o kultúre a umení
Viac...

1. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

3. Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - jazyk anglický

Lingua, spol. s r.o.
Zlín

denné, pomaturitné

denné, pomaturitné

4. Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - jazyk německý

Lingua, spol. s r.o.
Zlín

denné, pomaturitné

denné, pomaturitné