Štúdium v odbore humanitné vedy je zamerané na štúdium vedných disciplín veľmi často využívaných okrem iného aj na riadenie spoločnosti a hospodárstva.

Humanitné vedy ponúkajú školy umenia a fakulty humanitných vied. Na Slovensku humanitné vedy môžete študovať v týchto mestách:

 • Bratislava
 • Ružomberok
 • Nitra
 • Prešov
 • Trnava
 • Komárno
 • Banská Bystrica
 • Žilina
 • Košice
 • Sládkovičovo

K humanitným vedám okrem iného patria:

 • historické vedy a archeológia
 • filologické vedy
 • filozofické vedy, etika a teologické vedy
 • vedy o kultúre a umení
Viac...

1. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

2. Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

3. Digitálny design a multimédiá - ročné dvojsemestrálne akreditované štúdium

DIGITAL PRO s.r.o
Košice

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

4. Digitálny design a multimédiá - ročné dvojsemestrálne akreditované certifikačné…

DIGITAL PRO s.r.o
Košice

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top