Ekonomická fakulta, ekonomická univerzita a ekonomická škola sú zamerané na štúdium ekonomiky - organizovaný systém výroby a ekonómie - vedy zaoberajúcej sa ekonomikou.

Ekonomické štúdium na Slovensku poskytujú ekonomické univerzity a ekonomické fakulty. Zoznam univerzít a vysokých škôl s ekonomickým zameraním:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Prešovská univerzita v Prešove
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Technická univerzita v Košiciach
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Univerzita J. Selyeho
  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Stredoškolské štúdia ponúkajú ekonomické školy a obchodné akadémie.

Viac...

1. MBA Strategický management (online)

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

2. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

3. MBA Management, organizácia a riadenie

Business Institut EDU a.s.
Bratislava

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

4. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

5. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

6. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

7. MBA Strategický management

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

8. MBA Management, organizace a řízení

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

9. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

10. MBA Personální management

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA