Ekonomická fakulta, ekonomická univerzita a ekonomická škola sú zamerané na štúdium ekonomiky - organizovaný systém výroby a ekonómie - vedy zaoberajúcej sa ekonomikou.

Ekonomické štúdium na Slovensku poskytujú ekonomické univerzity a ekonomické fakulty. Zoznam univerzít a vysokých škôl s ekonomickým zameraním:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Prešovská univerzita v Prešove
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Technická univerzita v Košiciach
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Univerzita J. Selyeho
  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Stredoškolské štúdia ponúkajú ekonomické školy a obchodné akadémie.

Viac...

1. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

2. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

3. MBA Management, organizácia a riadenie

Business Institut EDU a.s.
Bratislava

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

4. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

5. MBA Strategický management (online)

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

6. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

7. MBA Management, organizace a řízení

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

8. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

9. MBA Personální management

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

10. MBA Strategický management

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA