Ekonomická fakulta, ekonomická univerzita a ekonomická škola sú zamerané na štúdium ekonomiky - organizovaný systém výroby a ekonómie - vedy zaoberajúcej sa ekonomikou.

Ekonomické štúdium na Slovensku poskytujú ekonomické univerzity a ekonomické fakulty. Zoznam univerzít a vysokých škôl s ekonomickým zameraním:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Prešovská univerzita v Prešove
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Technická univerzita v Košiciach
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Univerzita J. Selyeho
  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Stredoškolské štúdia ponúkajú ekonomické školy a obchodné akadémie.

Viac...
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy

1. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

externé, Univerzita tretieho veku

externé, Univerzita tretieho veku

top

2. EKONÓMIA, MANAŽMENT A OHODNOCOVANIE MAJETKU

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

3. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná…

Akadémia vzdelávania Prievidza
Prievidza

externé, trojročné

externé, trojročné

top

4. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

5. MBA štúdium - v anglickom jazyku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

6. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

7. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

8. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denné, bakalárske, magisterské, MBA

denné, bakalárske, magisterské, MBA

top

9. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA

IPA Slovakia, s.r.o.
Žilina

externé, kvalifikačne

externé, kvalifikačne

top

10. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denné, bakalárske, magisterské, MBA, doktorandské

denné, bakalárske, magisterské, MBA, doktorandské

top

11. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná…

Akadémia vzdelávania Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top

12. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

13. MBA - Executive MBA

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

14. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

15. MBA - Bezpečnostní a krizový management

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

16. MBA - Global Business Leadership

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

17. MBA - Marketing Management and International Business

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

18. MBA Řízení lidských zdrojů

Business Institut EDU a.s.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

19. MBA - Veřejná správa

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

20. MBA - Management obchodu

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

21. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na přezkoušení

e-learning, nadstavbové

e-learning, nadstavbové

Video

22. Maturita bez studia

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

e-learning, štvorročné

e-learning, štvorročné

Video

23. Obchodní akademie

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

e-learning, štvorročné

e-learning, štvorročné

Video

24. MBA - Ekonomika a finanční management

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video
Extra klienti pre kategóriu Ekonomické vedy