Štúdium v odbore služby poskytujú na Slovensku stredné alebo vysoké školy. Vyberte si vyššie odborné, bakalárske, magisterské, MBA, doktorandské alebo postgraduálne štúdium.

Štúdium služieb poskytujú na Slovensku stredné aj vysoké školy s rôznym zameraním, stredné odborné vzdelanie vo službách sa dá študovať takmer v každom meste na Slovensku.

Služby sú dôležitou ekonomickou činnosťou, ktoré zabezpečujú denné potreby obyvateľstva a podieľajú sa na rozvoji krajiny. Ponuku služieb určuje vyspelosť ekonomiky, rozmiestnenie výroby, vybavenosť dopravnej siete, kvalita pracovných síl a objem investícií. Štúdium služieb prispieva k ich rozvoju.

Štúdium služieb môže byť zamerané na tieto činnosti:

 • hotelierstvo, ubytovanie a stravovanie
 • cestovný ruch a turizmus
 • sociálna starostlivosť
 • zdravotnícka starostlivosť
 • školstvo
 • finančníctvo
 • administratíva
 • maloobchod
 • zahraniční obchod
 • doprava
 • telovýchova, atď.
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.