Štúdium informatiky je zamerané na oblasti informatiky a informačných technológií a je úzko späté s rozvojom výpočtovej techniky, jeho hlavným predmetom je štruktúra, vytváranie, manažment a uchovanie, získavanie, rozširovanie a prenos informácií.

Štúdium informatiky ponúkajú fakulty informatiky, vysoké školy. Na Slovensku môžete študovať informatiku v týchto mestách:

  • Bratislava
  • Žilina
  • Košice
  • Nitra
  • Trnava
  • Komárno

Štúdium informatiky sa delí na vedy:

  • pre teóriu informácie (information science)
  • vedu o spracovaní informácie výpočtovou technikou (computer science).
Viac...

1. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

2. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top