Štúdium v odbore sociálne vedy, sociálna práca a sociálna pedagogika na fakultách sociálnych vied sa zaoberá sociálnou vedou, ktorej základným pojmom je pojem "spoločnosť", sociálnou, charitatívnou a misijnou prácou, náukou o rodine, etikou, atď.

Štúdium v odbore sociálne vedy, sociálna práca a sociálna pedagogika je možné študovať na Slovenku v týchto mestách:

 • Bratislava
 • Prešov
 • Ružomberok
 • Trnava
 • Nitra
 • Komárno
 • Banská Bystrica
 • a Košice.

Študijné programy v odbore Sociálna práca:

 • sociálna práca
 • poradenstvo a sociálna komunikácia
 • rozvojová pomoc a misijná práca
 • náuka o rodine
 • etika
 • charitatívna a sociálna práca
 • riadenie a organizácia sociálnych služieb.
Viac...
Vyberte si podkategóriu:
Politológia (1)

1. Politológia - Liberálne štúdiá

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o.
Bratislava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top