Názov organizácie Mesto Krajina Stredoškolské štúdium Vysokoškolské štúdium
1. Akadémia vzdelávania Prievidza Prievidza Slovensko 2
2. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity Bratislava Slovensko 3
3. BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. Bratislava Slovensko 1
4. Business Institut EDU a.s. Praha 10 Česko 1
5. Cambridge Business School s.r.o. Praha 1 - Nové Město Česko 4
6. CEMI MBA Studies s.r.o. Praha - Modřany Česko 9
7. European School of Business & Management SE Praha Česko 2
8. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava Slovensko 9
9. IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Slovensko 1
10. IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o. Žilina Slovensko 8
11. Lingua, spol. s r.o. Zlín Česko 2
12. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno Česko 5
13. Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav Mladá Boleslav Česko 3
14. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle Bratislava Slovensko 2
Spolu 7 45