Názov organizácie Mesto Krajina Stredoškolské štúdium Vysokoškolské štúdium
1. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave Bratislava Slovensko 3
2. BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. Bratislava Slovensko 1
3. Business Institut EDU a.s. Praha 10 Česko 4
4. Cambridge Business School s.r.o. Praha 1 - Nové Město Česko 4
5. DIGITAL PRO s.r.o Košice Slovensko 1
6. European School of Business & Management SE Praha Česko 2
7. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava Slovensko 9
8. IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o. Žilina Slovensko 10
9. Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav Mladá Boleslav Česko 3
10. Súkromná obchodná akadémia Prievidza Prievidza Slovensko 1
Spolu 4 34