Názov organizácie Mesto Krajina Stredoškolské štúdium Vysokoškolské štúdium
1. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave Bratislava Slovensko 3
2. BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. Bratislava Slovensko 1
3. Business Institut EDU a.s. Praha 10 Česko 4
4. Cambridge Business School s.r.o. Praha 1 - Nové Město Česko 4
5. Central European Education Institute s.r.o. Bratislava Slovensko 2
6. European School of Business & Management SE Praha Česko 2
7. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava Slovensko 9
8. IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o. Žilina Slovensko 9
9. Súkromná obchodná akadémia Prievidza Prievidza Slovensko 1
10. Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Bratislava Slovensko 6
Spolu 1 40