Názov organizácie Mesto Krajina Stredoškolské štúdium Vysokoškolské štúdium
1. Akadémia vzdelávania Prievidza Prievidza Slovensko 1
2. Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity Bratislava Slovensko 3
3. BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o. Bratislava Slovensko 1
4. Business Institut EDU a.s. Praha 10 Česko 4
5. Cambridge Business School s.r.o. Praha 1 - Nové Město Česko 4
6. European School of Business & Management SE Praha Česko 2
7. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava Slovensko 9
8. IPA Slovakia, s.r.o. Žilina Slovensko 2
9. IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o. Žilina Slovensko 10
10. Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav Mladá Boleslav Česko 3
11. Súkromná obchodná akadémia Prievidza Prievidza Slovensko 1
Spolu 5 35