Bakalárske štúdium sa zameriava k príprave povolania alebo k pokračovaniu ďalšieho štúdia. Absolventi získavajú akademický titul bakalár Bc., v oblasti umenia titul bakalár umenia BcA.

Štandardná doba bakalárskeho štúdia vrátane praxe je 3 až 4 roky. Štúdium sa ukončuje štátnou záverečnou skúškou, súčasťou ktorej je aj obhajoba bakalárskej práce.

Bakalárske štúdium môže byť denné aj externé. Na Slovenku sa toto štúdium nevníma ako dokončené vysokoškolské vzdelanie, väčšina absolventov pokračuje ďalej v štúdiu.

Viac...

1. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

2. Politológia - Liberálne štúdiá

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o.
Bratislava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

3. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

4. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

5. Chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top

6. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denné, bakalárske, magisterské, MBA, doktorandské

denné, bakalárske, magisterské, MBA, doktorandské

top

7. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denné, bakalárske, magisterské, MBA

denné, bakalárske, magisterské, MBA

top

8. Právo, další programy celoživotního vzdělávání, kurzy a semináře

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externé, bakalárske, magisterské

externé, bakalárske, magisterské

9. Právní specializace nebo Veřejná správa

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Brno

externé, bakalárske

externé, bakalárske