Bakalárske štúdium sa zameriava k príprave povolania alebo k pokračovaniu ďalšieho štúdia. Absolventi získavajú akademický titul bakalár Bc., v oblasti umenia titul bakalár umenia BcA.

Štandardná doba bakalárskeho štúdia vrátane praxe je 3 až 4 roky. Štúdium sa ukončuje štátnou záverečnou skúškou, súčasťou ktorej je aj obhajoba bakalárskej práce.

Bakalárske štúdium môže byť denné aj externé. Na Slovenku sa toto štúdium nevníma ako dokončené vysokoškolské vzdelanie, väčšina absolventov pokračuje ďalej v štúdiu.

Viac...

1. Politológia - Liberálne štúdiá

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n. o.
Bratislava

denné, bakalárske

denné, bakalárske

top