Magisterské štúdium sa zameriava na získanie teoretických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania, výskumu a vývoja. Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul magister Mgr.

Magisterské štúdium nadväzuje priamo na stredoškolské štúdium a trvá 5 až 6 rokov.

Forma magisterského štúdia môže byť denná aj externá. Štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce.

Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.