Magisterské štúdium sa zameriava na získanie teoretických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania, výskumu a vývoja. Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul magister Mgr.

Magisterské štúdium nadväzuje priamo na stredoškolské štúdium a trvá 5 až 6 rokov.

Forma magisterského štúdia môže byť denná aj externá. Štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce.

Viac...

1. Aplikovaná chémia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

2. Aplikovaná biológia

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

3. Aplikovaná informatika

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top

4. Biotechnológie

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnava

denné, magisterské

denné, magisterské

top