Inžinierske štúdium zahŕňa programy postavené na teoretických základoch a praktických zručnostiach s dôrazom na rozvíjanie kreativity vykonávaním výskumu s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolventi inžinierskeho štúdia získavajú akademický titul inžinier Ing.

Inžinierske štúdium nadväzuje priamo na stredoškolské štúdium a trvá 5 až 6 rokov.

Forma inžinierskeho štúdia môže byť denná aj externá. Štúdium sa končí štátnou záverečnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce.

Cieľom inžinierskeho štúdia je poskytovať hlboké znalosti skúmaním príslušnej oblasti danej študijným odborom.

Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.