MBA štúdium sa zameriava na ďalšie rozšírenie a prehĺbenie už nadobudnutých znalostí nad rámec vysokoškolského štúdia, sústreďuje sa hlavne na ich praktické uplatnenie. Absolventi MBA štúdia získajú titul MBA.

Forma MBA štúdia môže byť denná, externá a dištančná. Štúdium MBA spravidla končí obhajobou záverečnej práce a ústnou skúškou.

Štúdium MBA trvá zvyčajne 2 až 3 roky. Je zamerané na prax, ktorá tvorí pridanú hodnotu štúdia MBA a zvyšuje kvalifikáciu uchádzačov a ich hodnotu na trhu práce. Odborníci z praxe vykonávajú výučbu a študentom odovzdávajú vlastné know-how nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami v odbore.

Viac...

1. MBA štúdium - v anglickom jazyku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
Bratislava

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

2. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denné, bakalárske, magisterské, MBA

denné, bakalárske, magisterské, MBA

top

3. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

4. Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle - Podnikový a znalostný…

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne/City University of Seattle
Bratislava, Trenčín

denné, bakalárske, magisterské, MBA, doktorandské

denné, bakalárske, magisterské, MBA, doktorandské

top

5. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

6. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

7. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

8. MBA Personální management

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

9. MBA - Ekonomika a finanční management

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

10. MBA - Marketing Management and International Business

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

11. MBA Řízení lidských zdrojů

Business Institut EDU a.s.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

12. LLM - Korporátní právo

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

13. MBA - Global Business Leadership

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

14. MBA - Bezpečnostní a krizový management

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

15. MBA - Executive MBA

CEMI MBA Studies s.r.o.
Prague

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

16. MBA - Management zdravotnictví

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

17. MBA - Management obchodu

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

18. MBA - Veřejná správa

CEMI MBA Studies s.r.o.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

Video

19. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA