MBA štúdium sa zameriava na ďalšie rozšírenie a prehĺbenie už nadobudnutých znalostí nad rámec vysokoškolského štúdia, sústreďuje sa hlavne na ich praktické uplatnenie. Absolventi MBA štúdia získajú titul MBA.

Forma MBA štúdia môže byť denná, externá a dištančná. Štúdium MBA spravidla končí obhajobou záverečnej práce a ústnou skúškou.

Štúdium MBA trvá zvyčajne 2 až 3 roky. Je zamerané na prax, ktorá tvorí pridanú hodnotu štúdia MBA a zvyšuje kvalifikáciu uchádzačov a ich hodnotu na trhu práce. Odborníci z praxe vykonávajú výučbu a študentom odovzdávajú vlastné know-how nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami v odbore.

Viac...

1. MBA Strategický management (online)

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

2. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

3. MBA Management, organizácia a riadenie

Business Institut EDU a.s.
Bratislava

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

4. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

5. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

6. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

7. MBA Strategický management

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

8. MBA Management, organizace a řízení

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

9. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

10. MBA Personální management

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA