MBA štúdium sa zameriava na ďalšie rozšírenie a prehĺbenie už nadobudnutých znalostí nad rámec vysokoškolského štúdia, sústreďuje sa hlavne na ich praktické uplatnenie. Absolventi MBA štúdia získajú titul MBA.

Forma MBA štúdia môže byť denná, externá a dištančná. Štúdium MBA spravidla končí obhajobou záverečnej práce a ústnou skúškou.

Štúdium MBA trvá zvyčajne 2 až 3 roky. Je zamerané na prax, ktorá tvorí pridanú hodnotu štúdia MBA a zvyšuje kvalifikáciu uchádzačov a ich hodnotu na trhu práce. Odborníci z praxe vykonávajú výučbu a študentom odovzdávajú vlastné know-how nadobudnuté dlhoročnými skúsenosťami v odbore.

Viac...

1. MBA Strategický management (online)

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

2. MBA Management, organizácia a riadenie

Business Institut EDU a.s.
Bratislava

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

3. LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne

externé, MBA, kvalifikačne

top

4. MBA – štúdium Master of Business Administration

Central European Education Institute s.r.o.
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

top

5. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

6. MBA štúdium - v anglickom jazyku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislava

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

7. MBA Executive management – Online program

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

8. Management v zdravotníctve

Cambridge Business School s.r.o.
Praha 1

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

top

9. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

10. MBA – štúdium Master of Business Administration

Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, …
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne

externé, MBA, kvalifikačne

top

11. LL.M. – štúdium Právo v podnikaní

Central European Education Institute s.r.o.
Bratislava

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

externé, MBA, kvalifikačne, Univerzita tretieho veku

top

12. MBA Personální management

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

13. MBA Strategický management

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

14. MBA Management a leadership

Cambridge Business School s.r.o.
Praha

diaľkové, MBA

diaľkové, MBA

15. MBA Management, organizace a řízení

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA