Vysokoškolské a stredoškolské štúdium formou e-learningu, stáva sa najmodernejším spôsobom výučby s využitím informačných technológií.

Elearning je najmodernejší spôsob výučby prostredníctvom informačných technológií. Študenti dostávajú cenné informácie online, vďaka internetu sú dištančné vzdelávacie kurzy a štúdia dostupné pre všetkých. Táto forma výučby sa využíva pri vysokoškolskom aj stredoškolskom štúdiu.

Výhodou elearningového vzdelávania je flexibilita kedy, kde a akým tempom bude štúdium prebiehať.

Forma elektronického vzdelávania využíva multimediálne prvky – prezentácie a texty s odkazmi, video snímky, zdieľané pracovné plochy, komunikáciu s lektormi a spolužiakmi, testy, atď. Študenti môžu medzi sebou spolupracovať, komentovať prácu ostatných, diskutovať, prípadne sa podieľať na riešení spoločného projektu.

Viac...

1. MBA Strategický management (online)

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

2. MBA Management, organizácia a riadenie

Business Institut EDU a.s.
Bratislava

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

3. MBA Corporate Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

4. MBA Executive Management

European School of Business & Management SE
Praha 2 - Vinohrady

e-learning, MBA

e-learning, MBA

top

5. Maturita bez studia

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

e-learning, štvorročné

e-learning, štvorročné

Video

6. Obchodní akademie

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

e-learning, štvorročné

e-learning, štvorročné

Video

7. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na přezkoušení

e-learning, nadstavbové

e-learning, nadstavbové

Video

8. MBA Strategický management

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA

9. MBA Management, organizace a řízení

Business Institut EDU a.s.
Praha

e-learning, MBA

e-learning, MBA