Trojročné štúdium na strednej škole nadväzuje na vzdelanie, ktoré študent získal na základnej škole, prípadne je môže byť ďalším štúdiom nadväzujúcim na predchádzajúce odborné vzdelanie.

Trojročné štúdium na strednej škole poskytujú stredné odborné školy, a to:

  • stredné odborné vzdelanie – štúdium končí záverečnou skúškou a dokladom o ukončení je výučný list
  • vyššie odborné vzdelanie – dokladom o ukončení je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom, s právom používať titul diplomovaný špecialista DiS.
Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.