Trojročné štúdium na strednej škole nadväzuje na vzdelanie, ktoré študent získal na základnej škole, prípadne je môže byť ďalším štúdiom nadväzujúcim na predchádzajúce odborné vzdelanie.

Trojročné štúdium na strednej škole poskytujú stredné odborné školy, a to:

  • stredné odborné vzdelanie – štúdium končí záverečnou skúškou a dokladom o ukončení je výučný list
  • vyššie odborné vzdelanie – dokladom o ukončení je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom, s právom používať titul diplomovaný špecialista DiS.
Viac...

1. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná…

Akadémia vzdelávania Prievidza
Prievidza

externé, trojročné

externé, trojročné

top