Štvorročné štúdium na strednej škole nadväzuje na vzdelanie, ktoré študent získal na základnej škole a pripraví ho na výkon povolaní s adekvátnym uplatnením sa na trhu práce alebo na štúdium na vysokých školách.

Štvorročné štúdium na strednej škole poskytujú:

  • gymnáziá
  • stredné odborné školy
  • konzervatóriá

Štvorročné štúdium sa môže absolvovať na štátnych, súkromných a cirkevných školách.

Štvorročné štúdium sa zvyčajne končí maturitnou skúškou, ktorá sa skladá z písomnej a ústnej časti. Po úspešnom absolvovaní študent získa maturitné vysvedčenie.

Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.