Štvorročné štúdium na strednej škole nadväzuje na vzdelanie, ktoré študent získal na základnej škole a pripraví ho na výkon povolaní s adekvátnym uplatnením sa na trhu práce alebo na štúdium na vysokých školách.

Štvorročné štúdium na strednej škole poskytujú:

  • gymnáziá
  • stredné odborné školy
  • konzervatóriá

Štvorročné štúdium sa môže absolvovať na štátnych, súkromných a cirkevných školách.

Štvorročné štúdium sa zvyčajne končí maturitnou skúškou, ktorá sa skladá z písomnej a ústnej časti. Po úspešnom absolvovaní študent získa maturitné vysvedčenie.

Viac...

1. Externé maturitné štúdium popri zamestnaní

Súkromná obchodná akadémia Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top

2. Obchodní akademie

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

kombinované, štvorročné

kombinované, štvorročné

Video