Štvorročné štúdium na strednej škole nadväzuje na vzdelanie, ktoré študent získal na základnej škole a pripraví ho na výkon povolaní s adekvátnym uplatnením sa na trhu práce alebo na štúdium na vysokých školách.

Štvorročné štúdium na strednej škole poskytujú:

  • gymnáziá
  • stredné odborné školy
  • konzervatóriá

Štvorročné štúdium sa môže absolvovať na štátnych, súkromných a cirkevných školách.

Štvorročné štúdium sa zvyčajne končí maturitnou skúškou, ktorá sa skladá z písomnej a ústnej časti. Po úspešnom absolvovaní študent získa maturitné vysvedčenie.

Viac...

1. Externé maturitné štúdium pre dospelých v študijnom odbore 6317 6 obchodná…

Akadémia vzdelávania Prievidza
Prievidza

externé, štvorročné

externé, štvorročné

top

2. Obchodní akademie

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

e-learning, štvorročné

e-learning, štvorročné

Video

3. Maturita bez studia

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

e-learning, štvorročné

e-learning, štvorročné

Video