Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí si chcú doplniť odborné vzdelanie.

Nadstavbové štúdium nadväzuje na absolvovaný učebný odbor.

Dĺžka štúdia závisí od typu nadstavbového štúdia. Forma nadstavbového štúdia:

  • denné štúdium
  • štúdium popri zamestnaní
  • kombinované štúdium.

Štúdium končí maturitnou skúškou, ktorá sa skladá z písomnej a ústnej časti. Po úspešnom absolvovaní študent získa maturitné vysvedčenie.

Viac...

1. Dvouletý obor s maturitou - obor Sociální činnost, nástavbové studium

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav

kombinované, nadstavbové

kombinované, nadstavbové

Video

2. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání

Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na přezkoušení

kombinované, nadstavbové

kombinované, nadstavbové

Video