Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí si chcú doplniť odborné vzdelanie.

Nadstavbové štúdium nadväzuje na absolvovaný učebný odbor.

Dĺžka štúdia závisí od typu nadstavbového štúdia. Forma nadstavbového štúdia:

  • denné štúdium
  • štúdium popri zamestnaní
  • kombinované štúdium.

Štúdium končí maturitnou skúškou, ktorá sa skladá z písomnej a ústnej časti. Po úspešnom absolvovaní študent získa maturitné vysvedčenie.

Viac...
Zadaným kritériám nezodpovedá žiadne štúdium.