Pomaturitné štúdium po strednej škole je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou s úplne ukončeným stredným odborným vzdelaním.

Pomaturitné štúdium delíme na:

  • zdokonaľovacie štúdium, predtým nadobudnuté vedomosti si žiaci zdokonaľujú
  • kvalifikačné štúdium, kvalifikácia v inom odbore
  • špecializačné štúdium, získavanie špeciálnych vedomostí vo svojom odbore
  • vyššie odborné štúdium.

Štúdium konči záverečnou pomaturitnou skúškou, tzv. druhou maturitou, alebo absolutóriom.

Dĺžka štúdia závisí od typu štúdia, zvyčajne trvá 6 mesiacov až 3 roky. Forma pomaturitného štúdia:

  • denné štúdium
  • štúdium popri zamestnaní
  • kombinované štúdium.
Viac...

1. Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - jazyk anglický

Lingua, spol. s r.o.
Zlín

denné, pomaturitné

denné, pomaturitné

2. Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - jazyk německý

Lingua, spol. s r.o.
Zlín

denné, pomaturitné

denné, pomaturitné